U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Giúp Người dân Texas bị Ảnh hưởng bởi Bão Tuyết: Hiến Máu, Quyên góp Tiền

Release Date Release Number
005

DENTON, Texas – Những trận bão tuyết trong tuần vừa qua đã tàn phá các cộng đồng trên khắp Texas. Để tận dụng tối đa khoản đóng góp của quý vị, hãy cân nhắc các lời khuyên này khi quyên góp và làm tình nguyện có trách nhiệm.

Tiền mặt là phương pháp quyên góp hiệu quả nhất. Các khoản đóng góp tài chính cho những tổ chức cứu trợ thảm họa có uy tín là cách nhanh nhất, linh hoạt nhất và hiệu quả nhất. Các tổ chức tại thực địa biết cần những vật dụng gì và số lượng bao nhiêu, thường mua số lượng lớn có giảm giá và, nếu có thể, mua qua các doanh nghiệp tại địa phương có thảm họa, điều này hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Các khoản quyên góp bằng tiền mặt thay vì những hiện vật được quyên góp tự phát giúp chúng tôi tránh được quy trình phức tạp, tốn kém và mất thời gian của việc thu thập, phân loại, đóng gói, vận chuyển, và phân phối các hiện vật đó.

Làm tình nguyện với một tổ chức có uy tín. Có nhiều tổ chức tình nguyện có kinh nghiệm dày dạn trong cứu trợ thảm họa trong các lĩnh vực như đánh giá nhu cầu, dọn dẹp, cung cấp thực phẩm quy mô lớn, cung cấp nơi trú ẩn quy mô lớn, sơ cứu, cố vấn khủng hoảng, sửa chữa nhà cửa, và nhiều lĩnh vực khác.

Để tìm một danh sách các tổ chức đáng tin cậy có thể sử dụng hiệu quả nhất các đóng góp hào phóng của quý vị bằng tiền, hiện vật và thời gian, hãy truy cập Các Tổ chức Tình nguyện Quốc gia Hoạt động trong Lĩnh vực Cứu Trợ Thảm họa.

Thời tiết lạnh nghiêm trọng, tuyết và băng đã khiến cho hoạt động hiến máu trên toàn quốc bị ngừng trệ. Các viên chức đang khuyến khích các cá nhân đủ điều kiện hiến máu để giúp bổ sung lượng máu dự trữ — đặc biệt là những người có nhóm máu O. Để tìm hiểu thêm về hiến máu, hãy truy cập https://www.redcrossblood.org/.

Cần thời gian và hỗ trợ dài hạn để phục hồi hoàn toàn sau các cơn bão. Việc quý vị hiến máu hoặc quyên góp tiền mặt sẽ làm nên sự khác biệt trong đời một ai đó và hỗ trợ các cư dân Texas đang gặp khó khăn.

Tags:
Last updated February 25, 2021