Thư Xác định Có thể Giúp Quý vị Tìm được Câu Trả lời về Hỗ trợ Thảm họa

Release Date Release Number
004
Release Date:
Tháng 2 23, 2021

DENTON, Texas – Nếu quý vị nhận được một lá thư từ FEMA cho biết là quý vị không đủ điều kiện nhận trợ giúp hoặc “không có quyết định,” hãy đọc kỹ thư. FEMA có thể cần thêm thông tin từ quý vị để tiếp tục xử lý đơn xin của quý vị. Nếu quý vị có bảo hiểm và đang làm đơn xin hỗ trợ của liên bang, quý vị cần phải làm đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với công ty bảo hiểm của quý vị. Nếu phù hợp, quý vị sẽ cần phải cung cấp một bản sao thư đồng ý bồi thường bảo hiểm hoặc thư từ chối.

Một số lý do phổ biến mà một người được xác định là không đủ điều kiện hoặc nhận được thư báo “không có quyết định” là:

  • Quý v có bo him. Quý vị phải cung cấp một bản sao thư đồng ý bồi thường bảo hiểm hoặc thư từ chối cho FEMA. Nếu khoản đền bù bảo hiểm của quý vị không đủ để đáp ứng nhu cầu liên quan đến thảm họa của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang. Liên hệ với FEMA để cung cấp bất kỳ thông tin hay tài liệu bổ sung nào.
  • Quý v không cho biết b thit hi v nhà hay thit hi ti thiu nào khi quý v đăng ký vi FEMA. Nếu quý vị đã cho biết là căn nhà của quý vị không có thiệt hại liên quan đến thảm họa nào nhưng sau đó phát hiện là nhà không ở được, hãy liên lạc với FEMA để báo cho họ biết. Tài liệu từ một viên chức địa phương hay một nhà thầu hỗ trợ kháng nghị của quý vị có thể giúp quý vị chứng minh rằng căn nhà của quý vị không ở được.
  • Bng chng cư trú. Khi FEMA không thể xác minh việc quý vị sống ở nơi cư trú chính, quý vị có thể cần phải cung cấp tài liệu, chẳng hạn như hóa đơn dịch vụ tiện ích, một sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại, phiếu lương, bằng lái xe, thẻ ID do tiểu bang phát hành hay thẻ đăng ký cử tri hiển thị địa chỉ căn nhà bị hư hại.
  • Không h tr tin thuê ban đầu. Quý vị cho nhân viên thẩm định biết rằng quý vị không muốn chuyển đi trong khi ngôi nhà bị hư hỏng của quý vị đang được sửa chữa Điều này đã khiến quý vị không đủ điều kiện nhận hỗ trợ thuê nhà tạm thời của FEMA. Nếu sau đó quý vị phát hiện ra thêm các chỗ hư hại khác đối với căn nhà hoặc nhu cầu nhà ở của quý vị đã thay đổi, hãy liên lạc với FEMA ngay khi có thể để cập nhật hiện trạng nhà ở của quý vị và giải thích lý do tại sao quý vị cần phải chuyển nhà.
  • Không liên lc vi FEMA. Nếu quý vị bỏ lỡ một buổi hẹn kiểm tra nhà và không liên lạc tiếp với FEMA, hỗ trợ của quý vị có thể bị ảnh hưởng. Hãy đảm bảo rằng FEMA có thông tin liên hệ của quý vị. Nếu quý vị không thể gặp một nhân viên thẩm định theo kế hoạch, hãy báo cho FEMA biết.
  • Căn nhà ca quý v an toàn để . Trợ giúp nhà ở của FEMA thường chỉ đài thọ các chi phí để giúp ngôi nhà của quý vị có thể vào ở được. Hư hại ở những không gian không thiết yếu, cảnh quan hay thực phẩm bị hư không được các khoản trợ cấp của FEMA đài thọ.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần nói chuyện về hiện trạng đủ điều kiện của quý vị, hãy gọi 800-621-3362, có nhân viên trực hàng ngày từ 8 a.m. đến 10 p.m., CDT. Có các nhân viên tổng đài nói được nhiều ngôn ngữ.

Các đương đơn có thể kháng nghị quyết định của FEMA, để làm vậy, quý vị cần phải nộp thông tin hỗ trợ cùng với một thư mô tả chi tiết (các) lý do để quý vị kháng nghị.

Quý vị cần ghi họ tên đầy đủ, mã số đăng ký FEMA và mã số thảm họa, địa chỉ nơi cư trú chính trước thảm họa và số điện thoại hiện tại và địa chỉ trên tất cả các tài liệu mà quý vị nộp. Quý vị có thể tìm thấy mã số thảm họa được in ở trang 1 của thư xác định.

Quý vị có thể nộp đơn kháng nghị và bất kỳ tài liệu liên quan nào bằng cách:

  1. Tải tài liệu lên mạng trực tuyến tại disasterassistance.gov.
  2. Gửi các tài liệu và thư của quý vị trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thư xác định tới địa chỉ dưới đây. Thư ca quý v cùng vi các tài liu kèm theo phi được đóng du bưu đin trong vòng 60 ngày k t ngày ghi trên thư t FEMA liên quan đến điu kin hi đủ ca quý v.

FEMA National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-7055

  1. Gửi fax thông tin của quý vị tới 800-827-8112.

Các nạn nhân cần đăng ký trực tuyến tại disasterassistance.gov. Nếu quý vị không thể đăng ký trực tuyến, hãy gọi 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, Innocaption hay CapTel cần cập nhật cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Tags:
Cập nhật lần cuối