Vẫn Cần Tình nguyện viên và Quyên góp để Giúp các Nạn nhân Louisiana

Release Date Release Number
NR 013
Release Date:
Tháng 1 15, 2021

BATON ROUGE, La. – Sau các cơn bão Laura và Delta, tình nguyện viên từ khắp cả nước, các cộng đồng ở tiểu bang và địa phương đã giúp các nạn nhân trong cả công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, năm tháng sau, nhiều nạn nhân vẫn cần giúp đỡ trong hành trình phục hồi dài hạn của họ.

Sự trợ giúp qua quyên góp và phân phối thực phẩm, quần áo và các mặt hàng khẩn thiết đã được cung cấp cho các nạn nhân sau khi bão đổ bộ. Các tình nguyện viên cũng đã giúp nạn nhân loại bỏ các mảnh vụn, dọn dẹp hay thông máng xối cho các ngôi nhà bị ngập, loại bỏ cây cối và vá lại mái nhà.

Tính đến nay, các tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện viên đã giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Laura và Delta nhận được:

  • Hơn 15.9 triệu bữa ăn thông qua nhóm công tác cung cấp thực phẩm Louisiana Multi-Feeding Task Force; và
  • Hàng ngàn món đồ như quần áo, sản phẩm vệ sinh, bộ dụng cụ làm sạch và các mặt hàng khẩn thiết khác.  

Các Giáo xứ Acadiana, Central, Northeast và Southwest Louisiana vẫn cần tình nguyện viên để giúp dọn dẹp hoặc thông máng xối cho các căn nhà bị ngập, vá mái nhà, loại bỏ cây cối và các dự án sửa nhà/xây dựng lại. Rất nhiều cơ quan tình nguyện và tổ chức phi lợi nhuận trong các khu vực bị ảnh hưởng này dựa vào các tình nguyện viên và tiền quyên góp để tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả ở các cộng đồng địa phương.  

Louisiana Voluntary Organizations Active in Disasters (LA VOAD) là một hiệp hội các cơ quan tình nguyện và tổ chức phi lợi nhuận tận tâm cung cấp trợ giúp thiết yếu cho các nạn nhân và cộng đồng của họ trong quá trình khắc phục hậu quả. Các thành viên gồm có American Red Cross, Consulting Partners, United Methodist Louisiana Conference, Lutheran Social Services Disaster Response và Samaritans’ Purse. Các nhóm này họp thường xuyên để thảo luận về các thách thức trong cộng đồng và tìm ra những cách sáng tạo để hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân.

Nhân viên Liên lạc Tình nguyện (VAL) của FEMA giúp hướng dẫn và phổ biến kiến thức cho các cộng đồng địa phương và tổ chức phi lợi nhuận về quản lý tiền quyên góp và tình nguyện viên. Các VAL làm việc với những nhóm này để giúp tối đa hóa giá trị của tình nguyện viên, đồ quyên góp và các cơ quan trong cả quá trình khắc phục hậu quả. Các tổ chức tình nguyện lớn thường liên kết với National Voluntary Organizations Active in Disasters (NVOAD) và Louisiana VOAD.

 

Làm thế nào để tham gia giúp đỡ

Mặc dù tất cả các kiểu quyên góp đều được đánh giá cao, tiền mặt vẫn là tốt nhất. Tiền mặt cho phép các cơ quan tình nguyện được phép linh hoạt nhất trong việc tiếp cận các nguồn lực cần thiết nhất. Nhiều tổ chức từ thiện chuyên cung cấp cứu trợ trong các khu vực thảm họa, nhưng họ gặp phải các rào cản tài chính đáng kể trong việc đưa nhân viên, thiết bị và đồ cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng. Bất kỳ khoản đóng góp nào đều được khấu trừ thuế và giúp đưa những người ứng phó với thảm họa có kinh nghiệm tới hiện trường cũng như cho họ công cụ để giúp các nạn nhân phục hồi. Các tổ chức thường ưu tiên nhận quyên góp bằng tiền mặt vì điều đó cho phép họ:

  • Mua thực phẩm, nước, thuốc men, và thiết bị từ các chuỗi cung ứng an toàn và quen thuộc
  • Bảo tồn các nguồn lực. Tiền mặt luôn là cần thiết và chi phí gửi thấp, và chi phí chuyển vật tư hữu hình có thể rất đắt đỏ.
  • Các đồ như quần áo cũ, đồ dùng gia dụng hỗn hợp, và thực phẩm hỗn hợp và dễ hỏng cần các cơ quan trợ giúp phải phân bổ lại nguồn lực từ các phần công việc hỗ trợ trực tiếp để giúp xếp loại, đóng gói, vận chuyển và lưu kho, và rồi phân phối các vật dụng mà có thể không đáp ứng được nhu cầu của các nạn nhân thảm họa.

Để đảm bảo đóng góp tài chính của quý vị được sử dụng có trách nhiệm, hãy truy cập Văn phòng An ninh Nội địa và Chuẩn bị cho Tình huống Khẩn cấp của Thống đốc (GOHSEP)National Voluntary Organizations Active in Disasters để tìm danh sách các tổ chức nhận quyên góp.

VolunteerLouisiana cũng cung cấp trợ giúp cho các nhóm phi lợi nhuận và tình nguyện. Đặt dưới sự quản lý của Văn phòng Phó Thống đốc, VolunteerLouisiana là ủy ban dịch vụ tiểu bang và giúp khuyến khích phục vụ quốc gia và chủ nghĩa tình nguyện trong cả tiểu bang. Các tình nguyện viên tiềm năng muốn giúp có thể đăng ký với VolunteerLouisiana hoặc bất kỳ tổ chức tình nguyện, từ thiện hay phi lợi nhuận nào mà họ chọn.

 

Louisiana 211

Các nạn nhân đang tìm kiếm thông tin về các dịch vụ liên quan đến thảm họa và các nhu cầu không được đáp ứng liên quan đến bão Laura và Delta có thể gọi 2-1-1, một dịch vụ giới thiệu trên toàn tiểu bang, để tìm các nguồn trợ giúp trong cộng đồng địa phương của họ. Các nguồn này có thể bao gồm địa điểm phân phát/ kho thực phẩm, dịch vụ giữ trẻ, hỗ trợ tài chính, cố vấn khủng hoảng, quản lý hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển, việc tình nguyện, dọn dẹp khẩn cấp (dọn dẹp/thông máng, loại bỏ mảnh vụn, vá mái, loại bỏ cây cối) tài sản cá nhân.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối