Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa Có sẵn cho những Nạn nhân sau Bão Zeta

Release Date Release Number
NR 003
Release Date:
Tháng 1 18, 2021

BATON ROUGE, La. – Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa (DUA) hiện có sẵn cho một số người lao động ở Giáo xứ Jefferson, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Bernard và Terrebonn bị mất thu nhập do hậu quả trực tiếp của Bão Zeta. Mục đích của DUA là giúp những người lao động có nguồn thu nhập chính bị mất hoặc bị gián đoạn do thảm họa được liên bang tuyên bố. DUA có thể sẵn có nếu thảm họa ảnh hưởng đến việc làm của quý vị — ngay cả khi quý vị tự kinh doanh, là nông dân hay lao động nông trại — và quý vị thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Nơi làm việc của quý vị đã bị hư hại hoặc phá hủy do thảm họa.
  • Phương tiện đi lại không có sẵn do hậu quả trực tiếp của thảm họa.
  • Quý vị không thể đi tới nơi làm việc của mình vì quý vị phải đi qua khu vực thảm họa.
  • Thảm họa đã ngăn cản quý vị bắt đầu một công việc mới.     
  • Doanh nghiệp của quý vị bị thiệt hại vì phần lớn thu nhập của doanh nghiệp quý vị đến từ khu vực thảm họa.
  • Quý vị không thể làm việc vì bị thương do hậu quả trực tiếp của thảm họa lớn
  • Quý vị trở thành trụ cột gia đình hoặc hỗ trợ chính trong gia đình vì chủ hộ qua đời do hậu quả trực tiếp của thảm họa.
  • Quý vị thất nghiệp do hậu quả trực tiếp của thảm họa.

 

Những đương đơn ở các giáo xứ này phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trước ngày thứ Hai, 12 Tháng Hai.

Nhân viên bị ảnh hưởng trước tiên phải đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thông thường trước khi bắt đầu nộp đơn xin DUA. Đăng ký bằng cách truy cập www.laworks.net, cổng thông tin Trợ giúp Cá nhân Tiếp cận Việc làm.

Các đương đơn yêu cầu bồi thường cũng có thể nộp đơn qua điện thoại bằng cách gọi cho Nhóm Phân Tích Phúc Lợi (Benefits Analysis Team) theo số 866-783-5567 từ 8 a.m. đến 7 p.m. từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và 8 a.m. đến 5 p.m Chủ nhật.

Để biết thông tin mới nhất về công tác khắc phục hậu quả Bão Zeta, hãy truy cập https://www.fema.gov/disaster/4577. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối