U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Các Tổ chức Tình nguyện Đóng Vai trò Thiết yếu trong quá trình Khắc phục Hậu quả

Release Date Release Number
NR 007

BATON ROUGE, La.– Sau khi Louisiana chịu ảnh hưởng của Bão Laura và Delta, các đối tác tình nguyện và đối tác cộng đồng đã nỗ lực để đáp ứng các nhu cầu khẩn thiết của nạn nhân, cung cấp bữa ăn và quần áo, dọn dẹp mảnh vụn và giúp các cư dân khắc phục hậu quả.

Các tổ chức như American Red Cross, Salvation Army và các ngân hàng thực phẩm Feeding Louisiana đã cung cấp hơn 14 triệu bữa ăn. Việc cung cấp thực phẩm cho cộng đồng tiếp tục được thực hiện qua các tổ chức ở giáo xứ địa phương, các nhóm tín hữu và các ngân hàng thực phẩm như Second Harvest.

Central Louisiana United Way đã cho phép sử dụng một nhà kho lớn để thu thập và phân phối đồ cứu trợ khẩn cấp. Các bộ dụng cụ làm sạch, nước, thực phẩm, tã lót, khẩu trang và chất khử trùng tay đã được các đối tác quốc gia như Adventist Community Services và United Way of Southwest Louisiana quyên góp.

Khoảng 2,340 nạn nhân tiếp tục ở những khách sạn thông qua Chương trình Trú ẩn Không Tập trung do American Red Cross quản lý. Có năm nơi trú ẩn không tập trung cho các nạn nhân ở New Orleans, một ở Baton Rouge và một ở Lafayette. Các lựa chọn trú ẩn phi truyền thống dành cho nạn nhân gồm có khách sạn, trường học, ký túc xá hay các loại nhà ở khác tách riêng các hộ gia đình với nhau. Các tổ chức phi lợi nhuận đang hỗ trợ hoạt động này bằng việc cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển và trợ giúp với các nhu cầu về y tế.

 

Quản lý Hồ sơ Thảm họa Tức thời (IDCM), một chương trình trợ cấp Hỗ trợ Cá nhân của FEMA, là một trung tâm tổng đài trực tuyến với các nhân viên quản lý hồ sơ có thể trợ giúp riêng từng người để giúp các nạn nhân nắm được các chương trình giúp khắc phục hậu quả thiên tai và xác định các nguồn trợ giúp.

 

Louisiana Voluntary Organizations Active in Disasters (LAVOAD) là một hiệp hội các nhóm tình nguyện và phi lợi nhuận tận tâm cung cấp trợ giúp thiết yếu cho các nạn nhân và cộng đồng của họ trong tất cả các giai đoạn của một thảm họa. Các thành viên gồm có Consulting Partners, United Methodist Louisiana Conference, Lutheran Social Services Disaster Response và Samaritans’ Purse. Các tổ chức phi lợi nhuận này họp thường xuyên để thảo luận về các thách thức trong cộng đồng và tìm ra những cách sáng tạo để hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân.

Các Nhân viên Liên lạc Cơ quan Tình nguyện (VAL) của FEMA đóng vai trò điểm điều phối trung tâm giữa các chính quyền địa phương, tiểu bang, bộ lạc, lãnh thổ, và liên bang và các tổ chức tình nguyện, tín hữu, và cộng đồng—bao gồm điều phối các tình nguyện viên, đồ quyên góp, và những người cung cấp dịch vụ liên quan đến thảm họa. Các VAL đóng vai trò thiết yếu trong nhiệm vụ của FEMA và thường được huy động để đảm nhiệm vai trò cầu nối tới cộng đồng của FEMA. Các VAL cũng tập hợp các tổ chức lại với nhau để tạo thành các Nhóm Phục hồi Dài hạn, vốn là các tổ chức dựa trên cộng đồng được thành lập trong một khu vực thảm họa để hỗ trợ các nạn nhân khắc phục hậu quả. Những nhóm này có thể cung cấp nhân lực, vật liệu, và tiền bạc để hỗ trợ các nạn nhân với những nhu cầu không được đáp ứng của họ, trong đó bao gồm sửa nhà/xây lại nhà, thiệt hại tài sản cá nhân và hỗ trợ tiền thuê nhà, tiện ích hay tiền đặt cọc. 

Cách để Quý v Có th Giúp đỡ và Nhn Giúp đỡ

 

Các dịch vụ và chương trình sau cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân và các cơ hội tham gia tình nguyện:

 

Louisiana 211

  • Các nạn nhân đang tìm kiếm thông tin về các dịch vụ liên quan đến thảm họa và các nhu cầu không được đáp ứng liên quan đến Bão Laura hoặc Delta có thể gọi 2-1-1, một dịch vụ giới thiệu trên toàn tiểu bang, để tìm các nguồn trợ giúp trong cộng đồng địa phương của họ. Các nguồn trợ giúp bao gồm thực phẩm, dịch vụ giữ trẻ, hỗ trợ tài chính, cố vấn khủng hoảng và Quản lý Hồ sơ Thảm họa Tức thời (IDCM).

 

Làm Tình nguyn và Quyên góp

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Hoặc, theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

 

Tags:
Last updated November 23, 2020