U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

LOUISIANA: CHI TIÊU CÁC KHOẢN TÀI TRỢ MỘT CÁCH KHÔN NGOAN

Release Date Release Number
NR 009

BATON ROUGE, La. – Hơn 28,000 hộ gia đình ở Tiểu bang Louisiana đã được phê duyệt nhận tài trợ của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) để giúp họ phục hồi sau thiệt hại do Cơn bão Laura gây ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 8.

Điều quan trọng cần nhớ là nguồn tài trợ này chỉ được sử dụng cho một số chi phí liên quan đến thảm họa. Cơ quan FEMA có thể kiểm tra những nạn nhân sống sót để xác nhận rằng họ đã chi các khoản trợ cấp để sửa chữa căn nhà cơ bản, thay thế các vật dụng thiết yếu trong nhà hoặc trả tiền cho một nơi nào đó để ở nếu họ không thể trở về nhà.

Cơ quan FEMA gửi thư cho những nạn nhân sống sót nêu chi tiết việc sử dụng các khoản trợ cấp đã được phê duyệt. Những thông tin này có thể bao gồm:

  • Sửa chữa để làm cho một ngôi nhà có thể ở được
  • Hỗ trợ tiền thuê nhà để tạm thời thanh toán cho một chỗ ở tạm
  • Sửa chữa hoặc thay thế của một phương tiện xe cộ chính bị thảm họa làm hư hại
  • Chăm sóc y tế cho một chấn thương gây ra bởi thiên tai
  • Thay quần áo, dụng cụ lao động và tài liệu liên quan đến giáo dục
  • Các chi phí cho vận chuyển và lưu trữ liên quan đến thiên tai

Khoản hỗ trợ cho thuê được dùng để có nhà ở tạm thời khi thiên tai tàn phá nhà của quý vị đến mức không thể ở được hay không sử dụng được.

Các khoản trợ cấp thảm họa không được sử dụng cho việc đi lại, giải trí, chi phí sinh hoạt thường xuyên hoặc bất kỳ chi phí tùy ý nào không liên quan đến thảm họa. Những nạn nhân sống sót nên giữ biên lai trong ba năm để cho biết họ đã sử dụng các khoản trợ cấp của Cơ quan FEMA như thế nào.

Nếu tiền trợ cấp không được sử dụng như đã nêu trong thư, quý vị có thể phải hoàn trả cho Cơ quan FEMA và hơn nữa quý vị có thể mất tư cách nhận hỗ trợ liên bang có thể được cung cấp.

Những nạn nhân sống sót ở các Quận hạt Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Rapides, Sabine, Vermilion, Vernon và Winn có thời hạn cho đến Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 để nộp đơn xin trợ giúp thảm họa liên bang.

Đăng ký hỗ trợ theo một trong ba cách:

  • Trực tuyến bằng cách đăng nhập vào trang mạng DisasterAssistance.gov
  • Ứng dụng Di động của Cơ quan FEMA. Truy cập: Fema.gov/mobile-app  hoặc kho ứng dụng trên điện thoại của quý vị.
  • Gọi số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585. Số điện thoại miễn phí họat động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Các tổng đài viên sử dụng đa ngôn ngữ hiện có sẵn.

Một phần của quy trình đăng ký hỗ trợ thảm họa của Cơ quan FEMA bao gồm việc cung cấp số điện thoại gọi lại để Cơ quan FEMA liên hệ với quý vị để thiết lập một cuộc kiểm tra tại nhà về những thiệt hại do thảm họa gây ra và thông tin về đường dây trợ giúp khác.  Rất khuyến khích sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video của quý vị, InnoCaption hoặc CapTel, nên cung cấp số cụ thể của quý vị được chỉ định cho dịch vụ đó.  Điều quan trọng là Cơ quan  có thể liên lạc với quý vị, và quý vị nên biết rằng các cuộc gọi điện thoại từ Cơ quan FEMA có thể đến từ một số không xác định.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập trang mạng www.fema.gov/disaster/4559.

Tags:
Last updated October 16, 2020