U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Bão Laura Thúc Giục Các Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm Lũ Lụt, Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Quá Trình Xử Lý

Release Date Release Number
NR 007

BATON ROUGE, La. –– Cư dân Tiểu bang Louisiana có bảo hiểm lũ lụt thông qua Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) đang bắt đầu yêu cầu bồi thường đối với các tài sản bị thiệt hại do lũ lụt của họ và nên biết những gì sẽ xảy ra trong quá trình yêu cầu bồi thường. 

Trên toàn tiểu bang, đã có gần 800 đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm lũ lụt kể từ ngày 26 tháng 8 với lượng tập trung yêu cầu bồi thường cao nhất ở Giáo xứ Cameron, tiếp theo là Giáo xứ Calcasieu. Những chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm nên làm theo các bước sau.

Quý vị có thể yêu cầu các biện pháp trước lũ lụt

 • Đối với các chủ hợp đồng NFIP thực hiện các biện pháp trước lũ lụt (pre-flood measures), chi phí hợp lý có thể lên đến 1,000 đô-la dùng để bảo vệ tài sản được bảo hiểm của quý vị và lên đến 1,000 đô-la để di chuyển tài sản được bảo hiểm của quý vị khỏi khu vực lũ lụt hoặc nguy cơ lũ lụt sắp xảy ra. Giữ tất cả biên lai và ghi lại thời gian thực hiện công việc để nộp cho người đại diện thương lượng bảo hiểm (insurance adjuster) khi quý vị nộp đơn yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hiểu Biết Về Tránh Tổn Thất Do Lũ Lụt.

Ngay sau khi bị thiệt hại do lũ lụt

 • Liên hệ với đại lý bảo hiểm của quý vị để thông báo tổn thất của quý vị. Nếu quý vị không thể nhớ tên hoặc số của công ty bảo hiểm cung cấp chính sách bảo hiểm lũ lụt của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), hãy gọi NFIP theo số 877-336-2627 để tìm hiểu.
 • Người đại diện thương lượng bảo hiểm sẽ được chỉ định cho quý vị và sẽ liên hệ với quý vị trong vòng vài ngày sau khi bắt đầu yêu cầu bồi thường. Hãy hỏi người đại diện thương lượng bảo hiểm xem quý vị có đủ điều kiện cho khoản dàn xếp từ xa và một khoản thanh toán trước để giúp quý vị bắt đầu quá trình khôi phục hay không.

Khi nào an toàn để trở về nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị

 • Hãy lưu ý, quý vị có thể cần giấy phép để sửa chữa và xây dựng lại. Liên hệ với bộ phận quản lý và xây dựng vùng ngập lũ tại địa phương của quý vị. 
 • Mặc đồ bảo hộ và chụp ảnh và/hoặc quay phim khu vực bên ngoài và bên trong tài sản.                                                                   
 • Giữ lại mẫu của các miếng thảm, màn và vải bọc của các vật liệu và vật liệu hoàn thiện không thể sửa chữa của tòa nhà khi loại bỏ các mảnh vỡ, vì loại và chất lượng của vật liệu có thể ảnh hưởng đến số tiền phải trả trong đơn yêu cầu.
 • Tất cả các vật liệu loại bỏ cần được chụp ảnh trước khi xử lý.
 • Tuân theo các nguyên tắc của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) để loại bỏ tất cả nấm mốc một cách an toàn. NFIP sẽ không bao gồm thiệt hại do nấm mốc nếu các chủ hợp đồng không thực hiện hành động để ngăn chặn sự phát triển và lây lan của nấm mốc. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng: www.floodsmart.gov/flood/document-damage.

Dàn xếp các yêu cầu bồi thường do lũ lụt từ xa

 • Người đại diện thương lượng bảo hiểm sẽ đảm bảo các chủ hợp đồng có công nghệ và thiết bị cần thiết (ví dụ: máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động có máy ảnh và thứ gì đó có thể được sử dụng để đo đạc) và cảm thấy thoải mái khi sử dụng nó để chụp ảnh cần thiết cho việc điều chỉnh.
 • Người đại diện thương lượng bảo hiểm cũng sẽ thông báo lượng thời gian cần thiết để ghi lại thiệt hại (từ 2-4 giờ hoặc hơn), và tầm quan trọng của các bức ảnh chụp bên ngoài và bên trong với chất lượng cao của tòa nhà và nội dung bị hư hại và không bị hư hại.
 • Người đại diện thương lượng bảo hiểm thường thực hiện các phép đo của riêng họ trong quá trình kiểm tra thực tế; tuy nhiên, dành cho việc dàn xếp từ xa, họ sẽ dựa vào chủ sở hữu hợp đồng để thực hiện và ghi lại các phép đo bằng cách sử dụng những thứ như thước kẻ, thước đo, bước đi bằng mũi chân, v.v.
 • Có một số trường hợp khi dàn xếp từ xa sẽ không phải là một tùy chọn hoặc nó có thể không phải là tùy chọn tốt nhất cho khiếu nại của chủ hợp đồng. Một số ví dụ bao gồm các trường hợp: bên mua bảo hiểm không có công nghệ cần thiết; có tổn thất lớn với thiệt hại đáng kể; một chuyên gia, giống như một kỹ sư là cần thiết; hoặc các nguy cơ khác có liên quan, như gió và nước.

Làm việc với người đại diện thương lượng bảo hiểm của quý vị

 • Điều quan trọng mà các chủ hợp đồng cần biết là nếu họ chọn dành xếp từ xa yêu cầu của mình, họ có thể yêu cầu kiểm tra trực tiếp bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình. Những người đại diện thương lượng bảo hiểm có mặt tại đó để hỗ trợ các chủ hợp đồng và giải quyết các mối quan tâm của họ trong suốt quá trình khiếu nại.
 • Người đại diện thương lượng sẽ hiển thị cho quý vị xem một thẻ nhận dạng chính thức. Không trả phí cho bất kỳ bên thứ ba nào để nộp đơn yêu cầu bồi thường của quý vị.
 • Để giúp đảm bảo quý vị nhận được khoản thanh toán yêu cầu bồi thường phản ánh thiệt hại do lũ lụt và nằm trong giới hạn hợp đồng của quý vị, hãy hỏi công ty bảo hiểm của quý vị về bất kỳ thời hạn quan trọng nào mà quý vị cần đáp ứng, chẳng hạn như gửi biểu mẫu Bằng Chứng Tổn Thất. Quý vị phải gửi Bằng Chứng Tổn Thất đã hoàn chỉnh và có chữ ký cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ cho công ty bảo hiểm của quý vị trong vòng 60 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất.
 • Sau khi quá trình kiểm tra của người đại diện thương lượng hoàn tất, quý vị sẽ nhận được một kiện hàng từ NFIP với báo cáo của người đại diện thương lượng bảo hiểm và một tấm séc được gửi cho quý vị và/hoặc công ty cho vay thế chấp của quý vị.
 • Hãy xem xét kỹ báo cáo trước khi ký séc vào tài khoản.

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với gió và nước

 • Bão Laura là một sự kiện gió và nước gây ra thiệt hại do mực nước dâng cao, nhưng cũng gây thiệt hại do gió cho các tòa nhà như hư hại mái nhà hoặc thiệt hại do cây bị đổ.
 • Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt Tiêu chuẩn (SFIP) chỉ thanh toán cho tổn thất vật chất trực tiếp do hoặc do lũ lụt đối với tài sản được bảo hiểm.
 • Người đại diện thương lượng của quý vị sẽ tìm kiếm các dấu hiệu về tình trạng chung của lũ lụt và đường nước lũ. Thiệt hại dưới đường đi này thường là thiệt hại do lũ lụt. Thiệt hại phía trên dòng nước lũ thường là thiệt hại do gió, chẳng hạn như trần nhà bị dính nước hoặc hư hỏng do nước ở cửa sổ hoặc cửa ra vào bên ngoài bị vỡ, mất tấm ván lợp, hư hỏng tuabin hoặc mái tôn, vết nước trên trần nhà hoặc các bức tường rơi xuống.  
 • Người đại diện thương lượng của quý vị có thể yêu cầu một bản sao ước tính thiệt hại do gió từ quý vị hoặc chủ nhà của quý vị để xác nhận không có sự trùng lặp về phạm vi hoặc việc thanh toán thiệt hại. 
 • Khi quá khó để xác định thiệt hại là do gió hoặc lũ lụt, các công ty bảo hiểm NFIP có thể đề nghị sử dụng một chuyên gia để giúp xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do gió và / hoặc lũ lụt.

Kháng cáo yêu cầu bồi thường lũ lụt

 • Mục tiêu của Cơ quan FEMA là đảm bảo quý vị, với tư cách là chủ hợp đồng NFIP, nhận được số tiền thuộc về quý cho (các) yêu cầu bồi thường của quý vị theo các điều khoản trong chính sách bảo hiểm của quý vị.
 • Nếu quý vị tin rằng chính sách của mình cung cấp nhiều phạm vi bảo hiểm hơn mức quý vị đã nhận được thanh toán, hãy yêu cầu người đại diện thương lượng hoặc công ty bảo hiểm của quý vị làm rõ.
 • Nếu quý vị nhận được thư từ chối từ công ty bảo hiểm cho toàn bộ hoặc một phần yêu cầu của mình, quý vị có thể nộp đơn kháng cáo, bao gồm thư từ chối và tài liệu hỗ trợ, trong vòng 60 ngày kể từ ngày được viết trên thư từ chối. Gửi email khiếu nại của quý vị tới địa chỉ FEMA-NFIP-Appeals@fema.dhs.gov.
 • Việc nộp đơn kháng cáo là hoàn toàn miễn phí và quý vị không cần bên thứ ba đại diện cho mình.
 • Để xem thêm thông tin về việc từ chối và kháng cáo, hãy truy cập https://www.floodsmart.gov/index.php/flood/appeal-your-claim-payment.

Để biết thêm thông tin về quy trình xử lý yêu cầu bồi thường, hãy xem Sổ Tay Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm Lũ Lụt của NFIP, liên hệ với đại lý bảo hiểm của quý vị, truy cập trang mạng FloodSmart.gov, hoặc gọi đến cho NFIP tại số 877-336-2627. Nhấp vào đây để biết đồ họa cung cấp thông tin về cách nộp đơn yêu cầu bảo hiểm lũ lụt.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập trang mạng www.fema.gov/disaster/4559.

Tags:
Last updated October 16, 2020