U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa Lái Xe Thông Qua Mở Cửa Ở Sulphur Với Các Giao Thức An Toàn

Release Date Release Number
NR 015

BATON ROUGE, La.  – Một Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa với hình thức lái xe thông qua (drive-thru) sẽ mở cửa ở Sulfur vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 để giúp đỡ những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura.

 

Một tính năng mới của các trung tâm là một cách dễ dàng và an toàn với COVID để những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura được quét tài liệu vào hồ sơ trường hợp của họ.

 

Trung tâm drive-thru hoạt động theo các giao thức COVID-19 nghiêm ngặt để đảm bảo quý khách được an toàn. Mặt nạ hoặc đồ che mặt được yêu cầu khi đi đến và được phục vụ. Những nạn nhân sống sót vẫn ở trong xe của họ. Một chuyên viên sẽ đeo khẩu trang nhận tài liệu qua cửa sổ và gửi lại cho họ.

 

Không cần thiết phải đặt hẹn trước. Trung tâm hoạt động từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bảy ngày trọn tuần.

 

Trung tâm drive-thru tọa lạc tại địa chỉ:

 

Sulphur City Library

1160 Cypress St.

Sulphur, LA 70663

 

Các trung tâm bổ sung được mở tại Tiểu bang Louisiana. Những nạn nhân sống sót có thể đến thăm bất kỳ trung tâm mở cửa hoạt động nào. Để xác định trung tâm gần nhất, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp của Cơ quan FEMA, truy cập www.DisasterAssistance.gov hoặc egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator hoặc tải xuống ứng dụng di động của Cơ quan FEMA.

 

Những nạn nhân sống sót không cần đến trung tâm lái xe thông qua để đăng ký hoặc cập nhật đơn đăng ký của họ. Để đặt câu hỏi riêng lẻ hoặc gửi thông tin:

 

  • Gọi cho Đường dây trợ giúp của Cơ quan FEMA theo số 800-621-3362 or TTY 800-462-7585.
  • Truy cập trang mạng www.DisasterAssistance.gov
  • Tải xuống Ứng dụng di động của Cơ quan FEMA.

 

Các Khoản Cho Vay Do Thảm Họa Do Bão Laura Gây Ra Của Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA)

 

Đối với các thiệt hại tài sản liên quan đến doanh nghiệp thuộc bất kỳ quy mô nào và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân lên đến 2 triệu đô-la- đối với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham gia nuôi trồng thủy sản, hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân lên đến 2 triệu đô-la cho nhu cầu vốn lưu động do thảm họa ngay cả khi họ không có thiệt hại về tài sản (tối đa 2 triệu đô-la khoản vay kinh doanh cho bất kỳ sự kết hợp nào giữa thiệt hại tài sản và nhu cầu vốn lưu động).

 

Đối với chủ nhà lên đến $200,000 để sửa chữa hoặc thay thế nơi ở chính của họ. Đối với chủ nhà và người thuê lên đến $40,000 để thay thế tài sản cá nhân, bao gồm cả xe cộ.

 

Doanh nghiệp và cư dân nộp hồ sơ trực tuyến tại www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance - nếu có câu hỏi và hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký, hãy gọi 800-659-2955 hoặc email FOCWAssistance@sba.gov.   

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của Cơ quan FEMA Vùng 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated February 15, 2021