U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa Lái Xe Qua Mở Tại Quận Ouachita Với Các Giao Thức An Toàn

Release Date Release Number
NR 013

BATON ROUGE, La.  – Một Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa lái xe qua (dri-thru) sẽ mở cửa tại Quận Ouachita vào thứ Năm, ngày 10 tháng 9 để giúp đỡ những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura.

Một tính năng mới của các trung tâm này là một cách dễ dàng và an toàn với COVID để những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura quét tài liệu vào hồ sơ trường hợp của họ.

Trung tâm drive-thru hoạt động theo các giao thức COVID-19 nghiêm ngặt để đảm bảo quý khách được an toàn. Mặt nạ hoặc đồ che mặt được yêu cầu khi bước vào và phục vụ. Những nạn nhân sống sót vẫn ngồi trong xe của họ. Một chuyên viên đeo khẩu trang sẽ nhận tài liệu và gửi lại qua cửa sổ.

Không cần thiết phải đặt hẹn trước. Thời gian hoạt động từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều bảy ngày trọn tuần.

Trung tâm lái xe thông qua đặt tại:

Monroe Civic Center

401 Lea Joyner Memorial Expressway

Monroe, LA 71201

Các trung tâm bổ sung được mở tại Tiểu bang Louisiana. Những nạn nhân sống sót có thể đến thăm bất kỳ trung tâm đang mở cửa nào. Để xác định trung tâm gần nhất, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp của Cơ quan FEMA, truy cập trang mạng www.DisasterAssistance.gov hoặc bằng cách tải xuống ứng dụng di động của Cơ quan FEMA.

Những nạn nhân sống sót không cần phải đến trung tâm lái xe thông qua để đăng ký hoặc cập nhật đơn đăng ký của họ. Để đặt câu hỏi riêng lẻ hoặc gửi thông tin:

  • Gọi Đường dây Trợ giúp của Cơ quan FEMA theo số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585.
  • Truy cập trang mạng www.DisasterAssistance.gov
  • Tải xuống Ứng dụng Di động của Cơ quan FEMA.

Các khoản vay thảm họa lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) dành cho chủ nhà, người cho thuê nhà và doanh nghiệp.  Các khoản vay liên quan thảm họa lên đến 200,000 đô la có sẵn cho chủ nhà để sửa chữa hoặc thay thế bất động sản bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Chủ nhà và người thuê nhà có đủ điều kiện nhận được tới $40,000 để sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân bị hư hỏng hoặc bị phá hủy.

Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân có thể vay tới 2 triệu đô-la để sửa chữa hoặc thay thế bất động sản, máy móc và thiết bị bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, hàng tồn kho và các tài sản kinh doanh khác. SBA cũng có thể cho các doanh nghiệp và chủ nhà vay thêm vốn để hỗ trợ chi phí cải tạo nhằm bảo vệ, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại do thảm họa xảy ra trong tương lai.

Các đương đơn có thể nộp đơn trực tuyến, nhận thêm thông tin hỗ trợ về thảm họa và tải đơn đăng ký xuống tại trang mạng disasterloanassistance.sba.gov.  Các đương đơn cũng có thể gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SBA theo số (800) 659-2955 hoặc gửi email tới địa chỉ disastercustomerservice@sba.gov để biết thêm thông tin về hỗ trợ thảm họa của Cơ quan SBA. Những cá nhân khiếm thính hoặc khó nghe có thể gọi vào số 800-877-8339. Các đơn đăng ký đã hoàn thành sẽ được gửi đến U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX  76155.

Vì lo ngại về sức khỏe cộng đồng do đại dịch Coronavirus, SBA đã thành lập Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp Trực tuyến (Virtual Business Recovery Center) để cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa cho các chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, SBA cũng đã mở Trung tâm Tiếp cận Khoản vay Thảm họa Trực tuyến (Virtual Disaster Loan Outreach Center) để giúp các chủ nhà và người thuê nhà. Email đến địa chỉ FOCWAssistance@sba.gov hoặc gọi vào số 800-659-659-2955. Các đường dây điện thoại mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, theo giờ EST.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của Co7 quan FEMA Vùng 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated October 16, 2020