Trung tâm Đăng ký Lưu động FEMA Mở tại Milton

Release Date Release Number
NR 009
Release Date:
Tháng 10 12, 2020

PENSACOLA, Fla. - FEMA đã mở một trung tâm đăng ký lưu động cho những nạn nhân sau cơn bão Sally ở Milton. 

 

Trung tâm, được gọi là Trung tâm Tiếp nhận Đăng ký Lưu động (MRIC), có nhân viên của FEMA, là những người có thể hỗ trợ đăng ký và trả lời các câu hỏi về các chương trình hỗ trợ thiên tai. Địa điểm của các trung tâm:

 

Hạt SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College

5988 U.S. 90

Milton, FL 32583

Giờ làm việc: Hằng ngày 9 giờ sáng-6 giờ tối

 

Other centers are operating in Bay, Escambia, Okaloosa and Santa Rosa counties. Disaster survivors can get help registering at any of the centers. Other locations:

 

BAY COUNTY

Bay County Public Library, 898 West 11th St, Panama City, FL 32401

Giờ làm việc: Hằng ngày 9 giờ sáng-6 giờ tối

 

ESCAMBIA COUNTY

Southwest Branch Library, 12248 Gulf Beach Hwy, Pensacola, FL 32507

Giờ làm việc: Hằng ngày 9 giờ sáng-6 giờ tối

 

Brownsville Community Center, 3200 W. DeSoto St., Pensacola, FL 32505

Giờ làm việc: Hằng ngày 9 giờ sáng-6 giờ tối

 

Escambia County Extension Service, 3740 Stefani Rd., Cantonment, FL 32533

Giờ làm việc: Hằng ngày 9 giờ sáng-6 giờ tối

 

OKALOOSA COUNTY

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd, Fort Walton Beach, FL 32547

Giờ làm việc: Hằng ngày 9 giờ sáng-6 giờ tối

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College, South Santa Rosa Center, 5075 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563

Giờ làm việc: Hằng ngày 9 giờ sáng-6 giờ tối

 

Các trung tâm hoạt động theo các giao thức COVID-19 để đảm bảo quý vị và nhân viên của FEMA được an toàn. Bắt buộc giữ khoảng cách và khẩu trang che mặt.

 

Không nhất thiết phải đến trung tâm để đăng ký với FEMA. Những nạn nhân sau thảm họa với những tổn thất không được bảo hiểm cũng có thể nộp đơn bằng cách:

  • Truy cập DisasterAssistance.gov;
  • Tải ứng dụng thông minh FEMA; hoặc gọi
  • Số điện thoại 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Các nhân viên điều hành đa ngôn ngữ sẳn sàng giúp đỡ. Các số điện thoại miễn phí làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. giờ địa phương, bảy ngày trong tuần. Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiếp như điện thoại video, InnoCaption hoặc CapTel nên cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được chỉ định cho dịch vụ đó.  

Thông tin sau là cần thiết khi quý vị đăng ký:

  • Địa chỉ của ngôi nhà bị hư hỏng nơi xảy ra thiệt hại (địa chỉ trước khi thiên tai)
  • Địa chỉ gửi thư hiện tại
  • Số điện thoại hiện tại
  • Thông tin bảo hiểm
  • Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình
  • Số định tuyến ngân hàng và số tài khoản cho tài khoản vãng lai hoặc tài khoản tiết kiệm (điều này cho phép FEMA chuyển trực tiếp tiền hỗ trợ thiên tai vào tài khoản ngân hàng)
  • Mô tả về thiệt hại và mất mát do thiên tai gây ra
Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021