U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Những Nạn Nhân Sống Sót Sau Trận Cháy Rừng Có 4 Tuần Để Nộp Đơn Xin Trợ Giúp Của Cơ Quan FEMA

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 016

SACRAMENTO, Calif. – Các cá nhân và hộ gia đình bị thiệt hại do nạn cháy rừng đang diễn ra ở các hạt Butte, Lake, Monterey, Napa, San Mateo, Santa Cruz, Solano, Sonoma và Yolo, có bốn tuần để nộp đơn xin hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA). Hạn chót là ngày 21 tháng 10.

Các khoản trợ cấp của Cơ quan FEMA giúp những nạn nhân sống sót đủ điều kiện trả tiền thuê nhà, sửa chữa / thay thế nhà và nhiều nhu cầu nghiêm trọng khác liên quan đến thảm họa, bao gồm thay thế hoặc sửa chữa xe cộ, chi phí tang lễ, chi phí y tế hoặc nha khoa và các chi phí khác. Để được Cơ quan FEMA hoàn trả, những nạn nhân sống sót nên giữ lại biên lai và chụp ảnh thiệt hại.

Những nạn nhân sống sót nên liên hệ với công ty bảo hiểm của họ và nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do thảm họa gây ra trước khi họ đăng ký với Cơ quan FEMA. Những nạn nhân sống sót có bảo hiểm nên đăng ký với Cơ quan FEMA ngay cả khi họ chưa chắc chắn liệu họ có đủ điều kiện hay không. Cơ quan FEMA có thể trợ giúp những chi phí mà đơn vị bảo hiểm không chi trả. Cơ quan có thể xác định tính đủ điều kiện khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm của đương đơn được giải quyết — nhưng sẽ không có bất kỳ khoản bồi hoàn nào của Cơ quan FEMA dành cho những người không đăng ký trước hạn chót ngày 21 tháng 10.  Cơ quan FEMA không thể thanh toán các khoản khấu trừ bảo hiểm.

Có ba cách để những nạn nhân sống sót có thể đăng ký:  Trực tuyến tại trang mạng disasterassistance.gov, sử dụng Ứng dụng di động của Cơ quan FEMA trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, hoặc bằng một cuộc gọi đến Đường dây Tr giúp ca Cơ quan FEMA ti s 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Nếu quý vị sử dụng 711 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm bằng Video (Video Relay Service, VRS), vui lòng gọi số 800 -621–3362.

Các dịch vụ đa ngôn ngữ có sẵn trên Đường Dây Trợ Giúp và các chuyên gia có thể trả lời hầu hết các câu hỏi về hỗ trợ và đăng ký với Cơ quan FEMA.

Để đăng ký, quý vị sẽ cần các thông tin sau:

  • Số An sinh Xã hội
  • Thông tin chương trình bảo hiểm
  • Địa chỉ của ngôi nhà chính bị hư hỏng
  • Mô tả về thiệt hại và mất mát do thảm họa gây ra
  • Địa chỉ gửi thư hiện tại
  • Số điện thoại hiện tại
  • Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình
  • Số định tuyến (routing) và số tài khoản của tài khoản dạng séc (checking) hoặc tài khoản tiết kiệm (saving) của quý vị (để chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị)

Sau khi quý vị đăng ký, Cơ quan FEMA sẽ gửi qua email cho quý vị mã PIN tạm thời mà quý vị có thể sử dụng để tạo tài khoản tại trang mạng disasterassistance.gov. Tài khoản này sẽ cho phép quý vị kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị, xem các tin nhắn từ Cơ quan FEMA, cập nhật thông tin cá nhân của quý vị và tải lên các tài liệu mà Cơ quan FEMA có thể cần để xác định tính đủ điều kiện nhận trợ cấp của quý vị.

Nếu quý vị không thể tải lên tài liệu của mình, hãy gửi chúng qua đường bưu điện đến Cơ quan FEMA theo địa chỉ P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-8055 hoặc gửi fax đến số 800-827-8112.

Kim tra

Trong dịch COVID-19, việc kiểm tra sẽ được tiến hành qua điện thoại. Kiểm tra từ xa có thể so sánh với kiểm tra trực tiếp, truyền thống và có thể xúc tiến hỗ trợ phục hồi, dựa trên tính đủ điều kiện. Vì mục đích bảo mật, nhân viên kiểm tra sẽ xác minh danh tính của quý vị bằng cách hỏi một loạt câu hỏi đủ điều kiện và sau đó cung cấp cho quý vị bốn chữ số đầu tiên trong số đơn đăng ký của quý vị để hoàn tất quá trình xác minh.

Nếu quý vị đã báo cáo rằng quý vị không thể sống an toàn trong nhà của quý vị, một viên thanh tra của Cơ quan FEMA sẽ liên hệ với quý vị qua điện thoại  và hỏi về loại hình và mức độ thiệt hại. Những nạn nhân sống sót với thiệt hại tối thiểu có thể sống trong nhà của họ sẽ không tự động được lên lịch kiểm tra nhà khi nộp đơn cho Cơ quan FEMA, nhưng Cơ quan FEMA sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra nếu nạn nhân sống sót liên hệ với cơ quan để báo cáo về việc nhận thấy mức thiệt hại nhiều hơn báo cáo ban đầu. Giám định viên ghi nhận thiệt hại; họ không có vai trò trong việc xác định số lượng hoặc loại trợ cấp mà một nạn nhân sống sót có thể nhận được.

Việc kiểm tra từ xa không ảnh hưởng đến các loại Hỗ trợ Nhu cầu Cần thiết Khác của Cơ quan FEMA mà không yêu cầu kiểm tra, bao gồm các khoản trợ cấp cho chi phí chăm sóc trẻ em, vận chuyển, y tế, nha khoa, tang lễ, thay thế tài sản cá nhân hoặc hỗ trợ di chuyển và cất giữ.

Cơ Quan Qun Lý Doanh Nghip Nh Hoa K (SBA)

Các khoản trợ cấp từ Cơ quan FEMA nhằm cung cấp cho những nạn nhân sống sót đủ điều kiện một sự khởi đầu trên quá trình phục hồi của họ. Tuy nhiên, nguồn tài trợ khôi phục chính của nhiều người là khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA). Cơ quan này cung cấp các khoản vay liên quan thảm họa cho các cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Những nạn nhân sống sót có thể tìm hiểu thêm bằng cách liên hệ với Trung tâm Tiếp cận Khoản vay Thảm họa Trực tuyến (Virtual Disaster Loan Outreach Center) của SBA. Đại diện Bộ phận Dịch vụ Khách hàng sẵn sàng hỗ trợ các cá nhân và chủ doanh nghiệp trả lời các câu hỏi về chương trình cho vay thiên tai của SBA, giải thích quy trình đăng ký và giúp mỗi người hoàn thành đơn xin vay điện tử của họ.

Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp Trực tuyến và Trung tâm Tiếp cận Khoản vay Thảm họa Trực tuyến (Virtual Disaster Loan Outreach Center)

Các ngày Thứ Hai - Thứ Sáu

Từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, theo giờ PT

FOCWAssistance@sba.gov

(916) 735-1500

Các dịch vụ này chỉ có sẵn cho tuyên bố thảm họa tại Tiểu bang California do hậu quả của các trận cháy rừng bắt đầu vào ngày 14 tháng 8 năm 2020, và không dành cho hỗ trợ liên quan đến COVID-19.

###

Tags:
Last updated October 16, 2020