U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa Lái Xe Thông Qua Mở Cửa Ở Quận Hạt Sabine và Vernon

Release Date Release Number
NR 024

BATON ROUGE, La. Các Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa lái xe thông qua sẽ mở tại Leesville và Many vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 9, để giúp đỡ những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura.

Một tính năng mới của các trung tâm là một cách dễ dàng và an toàn với COVID để những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura được quét tài liệu vào hồ sơ trường hợp của họ.

Trung tâm drive-thru hoạt động theo các giao thức COVID-19 nghiêm ngặt để đảm bảo quý khách được an toàn. Mặt nạ hoặc đồ che mặt được yêu cầu khi đi đến và được phục vụ. Những nạn nhân sống sót vẫn ở trong xe của họ. Một chuyên viên sẽ đeo khẩu trang nhận tài liệu qua cửa sổ và gửi lại cho họ.

Không cần thiết phải đặt hẹn trước. Trung tâm hoạt động từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bảy ngày trọn tuần.

Các trung tâm drive-thru tọa lạc tại địa chỉ:

Qun ht Vernon

Vernon Sheriffs Office

203 Third St.

Leesville, LA 71446

Quận hạt Sabine

Sabine Parish Courthouse

400 S. Capital

Many, LA 71449

Các trung tâm bổ sung đã mở cửa hoạt động tại Tiểu bang Louisiana. Những nạn nhân sống sót có thể đến thăm bất kỳ trung tâm mở cửa hoạt động nào. Để xác định trung tâm gần nhất, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp của Cơ quan FEMA, truy cập www.DisasterAssistance.gov or egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator hoặc tải xuống ứng dụng di động của Cơ quan FEMA fema.gov/about/news-multimedia/app.

Những nạn nhân sống sót không cần đến trung tâm lái xe thông qua để đăng ký hoặc cập nhật đơn đăng ký của họ. Để đặt câu hỏi riêng lẻ hoặc gửi thông tin:

Các khon cho vay sau Thm ha Bão Laura t Cơ quan Qun lý Doanh nghip Nh Hoa K (SBA) có sn cho nhng nn nhân sng sót sau thm ha. Đối với các doanh nghip vi bt k quy mô nào và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân: lên đến 2 triệu đô-la đối với thiệt hại tài sản.

Đối với các doanh nghip nh, các doanh nghiệp nhỏ tham gia hoạt động nuôi trồng thủy sản và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân: lên đến 2 triệu đô-la cho nhu cầu vốn lưu động do thảm họa ngay cả khi họ không có thiệt hại về tài sản. Có một khoản vay doanh nghiệp tối đa 2 triệu dollar đối với bất kỳ sự kết hợp nào giữa thiệt hại tài sản và nhu cầu vốn lưu động.

 

Đối với các ch nhà: lên đến $200.000 để sửa chữa hoặc thay thế nơi ở chính của mình. Đối với các ch nhà và người thuê nhà: lên đến 40,000 đô-la để thay thế tài sản cá nhân, bao gồm xe.

Các doanh nghip và cư dân có thể đăng ký trực tuyến tại trang mạng www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance. Nếu có thắc mắc và cần hỗ trợ điền đơn, hãy gọi số 800-659-2955 hoặc email FOCWAssistance@sba.gov.   

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của Cơ quan FEMA Vùng 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated September 18, 2020