U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Thêm 3 Hạt Tại Louisiana Được Chỉ Định Cho Chương Trình Hỗ Trợ Cá Nhân

Release Date Release Number
NR 020

BATON ROUGE, La. – Các chủ nhà và người thuê nhà ở các Quận Caddo, La Salle và St. Landry Parishes hiện nay có thể đăng ký xin trợ cấp khắc phục thảm họa liên bang đối với những thiệt hại và tổn thất không có bảo hiểm hoặc thiếu bảo hiểm do Bão Laura gây ra.

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp thảm họa từ liên bang, các sự kiện thiệt hại và tổn thất do bão và lũ lụt phải xảy ra do Bão Laura từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8.

18 quận trước đây đã được đưa vào tuyên bố liên bang để giúp các chủ nhà và người thuê nhà. Đó là các quận Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln, Morehouse, Natchitoches, Ouachita, Rapides, Sabine, Union, Vermilion, Vernon và Winn.

Người sống sót nên nộp yêu cầu bảo hiểm cho công ty bảo hiểm của họ cùng lúc khi họ đăng ký FEMA. Hãy tiết kiệm thời gian, nếu quý vị có bảo hiểm thì phải khai báo yêu cầu bồi thường.

Nếu quý vị có điện thoại hoặc đường truy cập Internet, quý vị có thể đăng ký bằng cách:

  • Truy cập trang mạng trực tuyến tại địa chỉ DisasterAssistance.gov
  • Tải xuống ứng dụng di động của Cơ quan FEMA
  • Gọi vào số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585. Gọi số tổng đài miễn phí phí từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối, bảy ngày trong tuần.

Đừng chần chờ, hãy bắt đầu quá trình dọn dẹp và sửa chữa của quý vị. Chụp ảnh tất cả các thiệt hại và lưu tất cả các biên lai.

Hãy nhớ rằng chỉ hỗ trợ của Cơ quan FEMA không thể giúp cho toàn bộ số nạn nhân sống sót. Các chương trình trợ cấp khắc phục thảm họa của FEMA được thiết kế để giúp tài trợ những sửa chữa cơ bản để đảm bảo nhà của người sống sót được an toàn, vệ sinh và hoạt động tốt và để cung cấp một chỗ ở tạm thời trong thời gian người sống sót lập kế hoạch phục hồi.

Cơ quan FEMA không thể trùng lắp các khoản thanh toán bảo hiểm. Tuy nhiên, những nạn nhân sống sót sau thảm họa không có bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm đúng mức vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ sau khi các yêu cầu bảo hiểm đã được giải quyết.

Các khoản vay liên quan thảm họa lãi suất thấp lên đến 200,000 đô-la được Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) cung cấp cho các chủ nhà cho nơi ở chính của họ. Chủ nhà và người thuê nhà đủ điều kiện nhận được tới $40,000 để sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân bị hư hỏng hoặc bị phá hủy.

Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận tư nhân có thể vay tới 2 triệu đô-la để sửa chữa hoặc thay thế bất động sản, máy móc và thiết bị bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, hàng tồn kho và các tài sản kinh doanh khác.

Các đương đơn có thể nộp đơn đăng ký trực tuyến tại disasterloanassistance.sba.gov.  Người nộp đơn cũng có thể gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SBA theo số 800-659-2955 hoặc gửi email đến địa chỉ disastercustomerservice@sba.gov để biết thêm thông tin. Những cá nhân khiếm thính hoặc nặng tai có thể gọi vào số 800-877-8339.

SBA đã thành lập Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp Trực tuyến (Virtual Business Recovery Center) và Trung tâm Tiếp cận Khoản vay Thảm họa Trực tuyến (Virtual Disaster Loan Outreach Center) để cung cấp hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp và giúp chủ nhà và người thuê nhà. Email FOCWAssistance@sba.gov hoặc gọi đến số 800-659-2955. Các đường dây mở cửa hoạt động hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, theo giờ EDT.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated October 16, 2020