Tôi sẽ có thể chuyển đến ở loại chỗ ở nào?

Nếu quý vị đủ điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm thời, FEMA sẽ giới thiệu quý vị đến các loại chỗ ở như nhà, căn hộ, khách sạn hoặc phòng trọ có sẵn cho thuê.

Cập nhật lần cuối