Tôi đã phải di dời và không biết rõ liệu nhà của tôi có bị hư hại hay không. Tôi vẫn có thể đăng ký để được hỗ trợ chứ?

Nếu quý vị đã di dời hoặc đã được sơ tán và không biết nhà của quý vị có bị hư hại hay không, hãy thông báo cho FEMA biết tình hình hiện tại của quý vị và các cách liên lạc thuận tiện nhất với quý vị. Liên hệ với FEMA bằng cách gọi vào số 800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được dùng cho dịch vụ đó.

Cập nhật lần cuối