Tôi có thể nộp đơn trực tuyến không ?

alert - warning

Không có đơn đăng ký trực tuyến nào sẽ được chấp nhận.

Khi quý vị gọi điện, sẽ mất khoảng 20 phút để đăng ký, và quý vị có thể đặt câu hỏi và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong quá trình đăng ký.

Sau khi quý vị đã nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và nhận được mã số đơn đăng ký FEMA của mình, quý vị có thể gửi các tài liệu cần thiết cho FEMA theo một số cách:

  • Tải tài liệu lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
  • Fax đến: 855-261-3452
  • Gửi thư bưu điện đến: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782
Cập nhật lần cuối