Tôi cần làm gì nếu tôi đã nộp đơn với FEMA và sau đó bị buộc phải ra khỏi nhà?

Những người sống sót đã nộp đơn xin trợ giúp của FEMA nhưng sau đó bị buộc phải ra khỏi nhà do hư hại các phần khác trong nhà nên gọi cho FEMA vào số 800-621-3362 hoặc đến một trung tâm khắc phục thảm họa tạm thời. Những người sống sót bị buộc rời nơi ở có thể liên hệ ngay cả khi trước đó họ được xác định là không đủ điều kiện để được FEMA hỗ trợ. Kiểm tra FEMA App hoặc truy cập FEMA DRC Locator (Địa điểm DRC) để tìm địa điểm và giờ hoạt động của các trung tâm khắc phục thảm họa tạm thời.

Cập nhật lần cuối