Tại sao FEMA không chấp nhận một tuyên bố bằng văn bản cho tất cả các đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19?

Sau khi tham vấn với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), FEMA cho rằng số lượng lớn nhất các trường hợp COVID-19 chưa được chẩn đoán rất có thể xảy ra sớm trong đại dịch và trước khi có hướng dẫn của CDC về chứng nhận tử vong.

Cập nhật lần cuối