Hướng Dẫn Phát Triển Kế Hoạch Hoạt Động Khẩn Cấp Chất Lượng Cao Cho Nhà Nguyện

Hướng dẫn này cung cấp cho nhà nguyện những thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch hoạt động khẩn cấp đối với nhiều mối đe dọa và mối nguy hiểm có thể gặp phải. Hướng dẫn này thảo luận về các hành động có thể được thực hiện trước, trong và sau một sự cố nhằm giảm tác động đến tài sản cũng như bất kỳ tổn thất nào về nhân mạng, khuyến khích mọi nhà nguyện phát triển EOP.

Cập nhật lần cuối