Tin đồn:FEMA có thể hoàn trả tiền cho tôi cho chi phí chỗ nghỉ nếu tôi buộc phải rời khỏi nơi ở chính của mình.

Sự thật

FEMA có thể cung cấp tiền hoàn trả cho các chi phí chỗ nghỉ tự trả mà không được các quyền lợi bảo hiểm đài thọ. Một nơi ở chính trước thảm họa của một cư dân phải được coi là không thể ở được hoặc không thể tiếp cận thì mới được cân nhắc hỗ trợ.

Giữ các bản sao của những giấy biên nhận của quý vị để quý vị có thể nộp chúng cùng với đơn xin hỗ trợ thảm họa của quý vị.

Cập nhật lần cuối