FEMA có thể hoàn trả chi phí ăn ở của tôi không?

FEMA có thể xem xét hoàn trả các khoản chi tiêu trực tiếp từ tiền túi không được bảo hiểm chi trả, chẳng hạn như chi phí sinh hoạt bổ sung hoặc mất giá trị sử dụng. Tuy nhiên chỉ trong trường hợp nơi cư trú chính của nạn nhân trước khi xảy ra thảm họa không thể ở được, không thể tiếp cận hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cố cắt điện kéo dài do thảm họa gây ra thì mới được xem xét.

Cập nhật lần cuối