Tin đồn:Các nạn nhân không thể đăng ký nếu họ có bảo hiểm.

Sự thật

Điều này không đúng. Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị có thể đăng ký hỗ trợ của FEMA, nhưng trước hết quý vị phải nộp đơn yêu cầu bảo hiểm. Nếu bảo hiểm không đài thọ cho toàn bộ chi phí liên quan đến thảm họa, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện.

Vui lòng truy cập trang Các Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Cập nhật lần cuối