Các chi phí tang lễ nào được đài thọ ?

Chi phí Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 đủ điều kiện thường bao gồm, nhưng không chỉ gồm

 • Dịch vụ tang lễ
 • Hỏa táng
 • Chôn cất
 • Chuyên chở lên tới hai người để nhận dạng người quá cố
 • Chuyển giao thi hài
 • Quan tài hay bình tro
 • Địa điểm chôn cất hoặc ô đặt tro cốt
 • Biển hoặc bia mộ
 • Dịch vụ giáo sĩ hoặc người điều hành
 • Bố trí tổ chức lễ tang
 • Sử dụng thiết bị hoặc nhân viên nhà tang lễ
 • Chi phí liên quan đến việc cấp và chứng nhận nhiều bản giấy chứng tử
 • Các chi phí bổ sung phù hợp do luật hoặc sắc lệnh của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương áp đặt
Cập nhật lần cuối