Ai không thể làm đơn ?

 • Các tiểu bang, bộ lạc, lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác.
 • Trẻ vị thành niên không thể làm đơn xin thay mặt một người lớn không phải là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện.
  • Tuy nhiên, trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện, có thể nộp đơn nếu họ đã trực tiếp chịu phí tổn tang lễ cho trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 và các tài liệu đã khẳng định điều đó.
 • Có một vài nhóm người nước ngoài không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA, bao gồm cả Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Các nhóm này bao gồm, nhưng không chỉ gồm:
  • Công dân của Federated States of Micronesia, Palau, và Republic of the Marshall Islands
  • Khách có visa du lịch tạm thời
  • Học sinh nước ngoài
  • Người có visa làm việc tạm thời
Cập nhật lần cuối