alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Massachusetts Hurricane Lee

EM-3599-MA
Massachusetts

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 15, 2023 - Th9 17, 2023

Ngày Công bố: Th9 15, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $183,012.33
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $200,093.49