alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

South Carolina Hurricane Idalia

EM-3597-SC
South Carolina

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 29, 2023 - Th9 3, 2023

Ngày Công bố: Th8 31, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.