alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

South Carolina Hurricane Idalia

EM-3597-SC
South Carolina

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 29, 2023 - Th9 3, 2023

Ngày Công bố: Th8 31, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,292,426.06
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,414,345.62