alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Georgia Severe Weather

DR-4685-GA
Georgia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 12, 2023

Ngày Công bố: Th1 16, 2023


Trợ giúp cho Cá nhân và Gia đình Sau một Thảm họa 

alert - warning

Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị nên nộp một đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với công ty bảo hiểm của quý vị ngay. FEMA không thể hỗ trợ những tổn thất đã được bảo hiểm chi trả.

Làm đơn xin Hỗ trợ Thảm họa

Cách nhanh nhất để đăng ký là qua DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể đăng ký bằng cách gọi 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) hoặc qua Ứng dụng di động FEMA.

Tìm hiểu quy trình làm hồ sơ .

Để được Trợ giúp Ngay lập tức

Tìm trợ giúp với các nhu cầu mà FEMA không được cho phép cung cấp. Kiểm tra với các viên chức quản lý tình huống khẩn cấp ở địa phương quý vị, các cơ quan tình nguyện hoặc gọi số 2-1-1 ở địa phương.

Họ Bảo Tôi Gọi điện cho Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã lập một Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến dành cho các chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp để cung cấp câu trả lời đối với các câu hỏi về chương trình cho vay hỗ trợ thảm họa của SBA, giải thích quá trình làm hồ sơ và giúp mỗi người hoàn thành đơn xin vay bằng phương tiện điện tử.

Trung tâm Làm việc Trực tuyến & Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến
Thứ Hai - Thứ Sáu  |  9 a.m. – 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử giải thích về các bước tiếp theo của quý vị. Nếu quý vị cho biết rằng trong quy trình làm đơn quý vị đã bị thiệt hại và không thể sống trong nơi cư trú chính của quý vị, một thẩm định viên sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại để xếp lịch thẩm định nhà. Các cuộc thẩm định nhà của FEMA được thực hiện trực tiếp; tuy nhiên, nếu quý vị lo lắng do những bất định đang diễn ra của dịch COVID-19, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện thẩm định mà không cần vào nhà quý vị.

Tìm hiểu thêm về các bước sau khi làm đơn.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi.


Local Resources Custom Text

Citizenship and FEMA Eligibility

FEMA is committed to helping all eligible disaster survivors recover from Hurricane Ian, including U.S. citizens, non-citizen nationals and qualified aliens.

Learn more about Citizenship and Immigration Status Requirements for Federal Public Benefits

Disaster Recovery Center

Recovery specialists from FEMA and the U.S. Small Business Administration will provide information on available services, explain assistance programs and help survivors complete or check the status of their applications.  

Butts County

Daughtry Park/Recreation Center - 576 Earnest Biles Dr., Jackson, GA 30233  

Hours: 8 a.m. - 6 p.m. (7 days a week)

 

Henry County

Locust Grove Recreation Center - 10 Cleveland Street, Locust Grove, GA 30248  

Hours: 8 a.m. - 5 p.m. (7 days a week)

 

Jasper County 

New Rocky Creek Baptist Church - 190 Rocky Creek Rd., Mansfield, GA 30055

Hours: 8 a.m. - 5 p.m. (Monday - Saturday)  

 

Meriwether County

West Georgia Technical College - 17529 Roosevelt Hwy., Greenville, GA 30222

Hours: 8 a.m. - 6 p.m. (7 days a week)

 

Newton County

Bert Adams Scout Camp/Ashley Leaders Center - 218 Scout Rd., Covington, GA 30016

Hours: 8 a.m. - 6 p.m. (7 days a week)

 

Spalding County

Spalding County Senior Center - 855 Memorial Dr., Griffin, GA 30223

Hours: 8 a.m. - 6 p.m. (7 days a week)

 

Troup County

William J. Griggs Community Center - 716 Glenn Roberson Dr., LaGrange, GA 30241

Hours: 8 a.m. - 6 p.m. (7 days a week)

How Do I Appeal the Final Decision?

If you receive a letter stating that you are ineligible for assistance or that your application is incomplete, you can still complete the application or appeal the decision within 60 days of receiving a decision letter. The letter would either be mailed to you or placed into your Disaster Assistance Center account, if you have set up an account.

Learn More on Appeals

Frequently Asked Questions and Rumors

Learn more about common disaster-related rumors and how to report fraud. You can also get answers to frequently asked questions about emergency shelters, disaster assistance, flood insurance and more.

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

 


Cách để Giúp

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $2,121,671.24
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $422,657.43
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $2,544,328.67
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 501