alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Kentucky Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides

DR-4663-KY
Kentucky

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 26, 2022 - Th8 11, 2022

Ngày Công bố: Th7 29, 2022

Local Resources Custom Text

 

Disaster Recovery Centers

FEMA has Disaster Recovery Centers (DRCs) across impacted counties. All locations can help homeowners, renters, and business owners who were affected by July’s severe flooding.

A Disaster Recovery Center is jointly operated by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and Kentucky Emergency Management. Representatives from FEMA, the Small Business Administration and other agencies are at the DRCs to answer disaster assistance questions and accept missing documents from survivors.

DRCs are open Monday – Saturday and are closed on Sundays.

Visit A DRC Near You

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

Additional Resources

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $96,699,831.91
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $13,827,700.01
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $110,527,531.92
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 8775
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $110,337,782.84
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $140,473,295.60
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $274,593,156.59
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $69,691,384.52