alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Kentucky Severe Storms, Straight-line Winds, Tornadoes, Flooding, Landslides

DR-4643-KY
Kentucky

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 31, 2021 - Th1 2, 2022

Ngày Công bố: Th2 27, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $31,220.51
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $14,529,338.46
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $15,441,757.59
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $49,883.00