alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Virginia Flooding, Landslides, and Mudslides

4628-DR-VA
Virginia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Aug 30, 2021 - Aug 31, 2021

Ngày Công bố: Oct 26, 2021Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $295,387.38
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,282,177.25