alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Louisiana Tropical Storm Nicholas

3574-EM-LA
Louisiana

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 12, 2021 - Th9 18, 2021

Ngày Công bố: Th9 13, 2021Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $76,287.58
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $76,287.58