alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Nebraska Severe Storms and Straight-line Winds

4616-DR-NE
Nebraska

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jul 9, 2021 - Jul 10, 2021

Ngày Công bố: Sep 6, 2021Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,468,930.94
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $21,910,537.93
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $25,462,900.58