Cháy Rừng tại Oregon: Tiền Quỹ Liên Bang, Đối Tác Tiểu Bang Trợ Giúp Các Cộng Đồng Bị Ảnh Hưởng trong Tiến Trình Phục Hồi

Release Date Release Number
40
Release Date:
Tháng 3 5, 2021

Salem, Ore. – Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon và FEMA tiếp tục cam kết trợ giúp những người sống sót sau thảm họa, các doanh nghiệp và cộng đồng xây dựng lại và phục hồi sau những trận cháy rừng thảm khốc vào năm ngoái. Cho đến nay, gần $262 triệu hỗ trợ liên bang đã đến với các gia hộ và cộng đồng.

Tiền Quỹ Liên Bang Trợ Giúp Cộng Đồng Phục Hồi

Tính đến ngày 2 tháng Ba, FEMA đã chấp thuận hơn $34.8 triệu hỗ trợ cá nhân cho các chủ nhà và người thuê bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon. Số tiền này từ liên bang hỗ trợ cho những người sống sót ở tám quận được FEMA phê duyệt Hỗ Trợ Cá Nhân: Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, và Marion.

Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ đã cung cấp hơn $59 triệu tiền vay thảm họa với lãi suất thấp cho 542 doanh nghiệp, chủ nhà và người thuê

3,091 cư dân Oregon được chấp thuận hỗ trợ gia cư với tổng giá trị gần $27.9 triệu. Trong số đó, 538 chủ nhà được hỗ trợ gia cư mức tối đa ($35,500).

Ngoài ra, hơn $6.9 triệu hỗ trợ các nhu cầu khác đã được chấp thuận để giúp chủ nhà bị mất tài sản cá nhân và phương tiện chuyên chở, chi phí mai táng và các chi phí lớn khác liên quan đến thảm họa, không được bảo hiểm hoặc các nguồn khác bao trả.

Ngoài ra, Chương Trình Gia Cư Trực Tiếp Tạm Thời của FEMA có giải pháp gia cư tạm thời cho những người sống sót đủ tiêu chuẩn trong cộng đồng ở các quận Jackson, Lane, Lincoln, Linn và Marion,

Hiện tại, các đơn vị gia cư tạm thời này, Xe Nhà Di Động hoặc Nhà Sản Xuất Sẵn (Manufacturing Housing Units, hay MHUs) được đặt trên các miếng lót cho thuê ở nhiều địa điểm thương mại của Quận Jackson.  Công Binh Hoa Kỳ cũng đang dựng các địa điểm cho FEMA ở các Quận Jackson, Lincoln, Marion và Linn.

Cho đến nay, ở năm quận đủ tiêu chuẩn, 265 gia đình sống sót được chấp thuận Gia Cư Trực Tiếp Tạm Thời và hơn 100 người sống sót và gia đình hiện được cấp phép vào gia cư tạm thời do FEMA cung cấp.

Chương Trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA giúp các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng cùng một số tổ chức phi lợi nhuận tư ứng phó và phục hồi khi xảy ra thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng đã dành hơn $159 triệu cho các hoạt động sửa chữa theo chương trình Trợ Giúp Công Cộng. Nguồn quỹ này giúp trang trải chi phí dọn rác, các biện pháp cứu sinh khẩn cấp, và khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng.

Phối Hợp Phục Hồi Liên Ngành

Kế hoạch Phục Hồi Sau Thảm Họa của Tiểu Bang Oregon lập ra bảy Chức Năng Hỗ Trợ Phục Hồi (Recovery Support Functions, hay RSF) để điều phối các khu vực hỗ trợ, mỗi khu vực do một cơ quan tiểu bang được chỉ định lãnh đạo và được nhiều đối tác tiểu bang và liên bang hỗ trợ. Quản Lý Khẩn Cấp Oregon đang lãnh đạo Nhóm Phục Hồi Chiến Lược Kết Hợp của các cơ quan tiểu bang và liên bang để hỗ trợ tiến trình phục hồi sau cháy rừng của địa phương.

Hơn 24 đối tác tiểu bang và liên bang đang cùng nỗ lực để giúp những nơi có thẩm quyền địa phương tăng khả năng phục hồi và hoạch định để tận dụng nguồn lực tiểu bang, liên bang và đóng góp để cấp quỹ cho các chương trình xây dựng lại cộng đồng và các dự án phục hồi sau thảm họa. Nhân viên Nâng Cao Năng Lực và Hoạch Định Cộng Đồng đang kết hợp với các quận và cộng đồng để hỗ trợ những nơi cần thiết.

Ngoài ra, cộng đồng từ thiện và phi lợi nhuận là phần không thể thiếu trong tiến trình xây dựng lại cộng đồng, với các nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật có sẵn để hỗ trợ những dự án phục hồi địa phương và tăng cường khả năng. Đã tạo kết nối với hơn10 cơ sở, xác định các ưu tiên phục hồi quan trọng và cơ hội tạo nguồn quỹ, đồng thời kết nối nơi cấp quỹ với những người cần nguồn lực.

Những Điểm Chánh về Phục Hồi ở Oregon

  • FEMA đã kiểm tra xong thiệt hại cho 6,993 ngôi nhà.
  • Có Chương Trình Dịch Vụ Pháp Lý sau Thảm Họa giúp trả lời các thắc mắc pháp lý cho những người sống sót sau cháy rừng. Những người sống sót vẫn có thể tận dụng dịch vụ này trực tuyến tại mạng lưới oregondisasterlegalservices.org hoặc gọi số 800-452-7636 hay 503-684-3763, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều.
  • Lực Lượng Đặc Nhiệm Quản Lý Rác Oregon tiếp tục dọn dẹp miễn phí tro rác do cháy rừng cho tất cả các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại tám quận bị ảnh hưởng bởi cháy rừng thảm khốc, xảy ra vào tháng Chín; bao gồm công viên nhà di động, nhà thứ nhì, cơ sở kinh doanh và các công trình kiến trúc khác.
  • Tiểu Bang Oregon đã nhận được hơn $6.3 triệu tiền tài trợ liên bang để cung cấp dịch vụ Quản Lý Hồ Sơ Sau Thảm Họa cho những công dân Oregon bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Tiền tài trợ này cho phép tiểu bang khởi động Chương Trình Quản Lý Hồ Sơ Sau Thảm Họa, hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật bảo đảm toàn cộng đồng được cung cấp các dịch vụ địa phương hoặc kết nối những người sống sót trong cộng đồng với các dịch vụ địa phương.
  • Phối hợp chặt chẽ với Ban Sức Khỏe Tâm Thần và Nghiện Ngập Ma Túy, FEMA đã cung cấp hơn $3.8 triệu thông qua Chương Trình Dịch Vụ Thường Xuyên và Dịch Vụ Cố Vấn Khủng Hoảng Trước Mắt để hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng phục hồi sau những ảnh hưởng tâm lý do thảm họa thông qua các dịch vụ tiếp ngoại và giáo dục cộng đồng. Có Đường Dây Trợ Giúp An Toàn + Vững Chắc (Safe+Strong Helpline) cho trẻ em và người lớn đang bị căng thẳng, lo lắng hay có các triệu chứng khác như buồn chán liên quan đến thảm họa. Mạng lưới có tài nguyên miễn phí và kín đáo để giúp người sống sót sau cháy rừng trên tiến trình hồi phục. Gọi số 800-923-4357 hoặc truy cập mạng lưới https://www.safestrongoregon.org/wildfire để được trợ giúp.
  • Tất cả tin nhắn của FEMA về thảm họa được cung cấp qua 7 ngôn ngữ phổ biến ở Oregon: Tiếng Tây Ban Nha, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Somali, và Nga ngoài tiếng Anh và Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ. Có thông dịch viên song ngữ trong các buổi họp công cộng, . 
  • Đường dây trợ giúp sau thảm họa miễn phí, 800-621-3362 cũng có các chuyên gia hỗ trợ bằng 7 ngôn ngữ đó và các ngôn ngữ bổ sung, và có dịch vụ thông dịch trực tiếp cho tất cả đương đơn gọi đến FEMA.

###

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

Những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon và gió thổi mạnh cũng có thể nói chuyện với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA để được cố vấn riêng rẽ về cách sửa chữa và xây cất lại an toàn và vững chắc hơn. Để biết thông tin về cách xây cất lại an toàn và vững chắc hơn hoặc để hỏi về nguy cơ lũ lụt mới của quý vị sau đám cháy gần nơi quý vị, hãy gửi điện thư đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov, chuyên viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA sẽ trả lời các câu hỏi cho người sống sót.  Khi xây cất lại, quý vị nên kiểm tra với chuyên viên xây cất tại địa phương của mình và quản lý vùng nước lũ để được hướng dẫn.

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên TwitterLinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới fema.gov để biết thêm thông tin.

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 5, 2021