Quận Lincoln: FEMA Bắt Đầu Công Trình Xây Cất Gia Cư Tạm Thời cho Những Người Sống Sót Đám Cháy Rừng

Release Date Release Number
38
Release Date:
Tháng 2 9, 2021

SALEM, Ore. – FEMA đã bắt đầu công trình xây cất tại địa điểm xây cất gia cư tạm thời để cung cấp cho gia đình những người sống sót đủ điều kiện từ Quận Lincoln. Một khi hoàn tất, địa điểm mới này tại Lincoln City sẽ có 21 gia cư tạm thời.

Ngoài quận Lincoln, nhiệm vụ của Ban Gia Cư Trực Tiếp của FEMA là cung cấp gia cư tạm thời cho những người sống sót thảm họa đủ điều kiện trong các quận Jackson, Lane, Linn và Marion. Cho đến nay, đã có 95 gia đình dọn vào gia cư tạm thời trong các công viên kinh doanh và hai địa điểm FEMA xây cất xong.

Hiện tại, 265 gia đình của những người sống sót đã được chấp thuận cho chương trình Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp của FEMA trong năm quận. Số gia đình đủ điều kiện lên xuống theo thời gian vì có nhiều gia đình vừa mới đủ điều kiện và các gia đình khác đã tự tìm được nơi ở tạm trú khác hoặc nơi ở vĩnh viễn.

 Với những gì có thể làm được, FEMA cố gắng giữ những người sống sót được ở gần cộng đồng, trường học và nơi thờ tự của họ.  Ban Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp của FEMA cung cấp cho những người sống sót lên đến 18 tháng kể từ ngày tuyên bố thảm họa (cho đến tháng Ba 2022).

###

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

Những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon và gió thổi mạnh cũng có thể nói chuyện với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA để được cố vấn riêng rẽ về cách sửa chữa và xây cất lại an toàn và vững chắc hơn. Để biết thông tin về cách xây cất lại an toàn và vững chắc hơn, hoặc để hỏi về nguy cơ lũ lụt mới của quý vị sau đám cháy rừng gần quý vị, hãy gửi điện thư đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov, chuyên viên Giảm Thiểu Nguy Hiểm của FEMA sẽ trả lời câu hỏi của những người sống sót.  Khi xây cất lại, quý vị nên kiểm tra với chuyên viên xây cất tại địa phương của mình và quản lý vùng nước lũ để được hướng dẫn.

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên TwitterLinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới fema.gov để biết thêm thông tin.

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 2 15, 2021