Vẫn Còn Trợ Giúp Tiểu Bang/Liên Bang cho Người Sống Sót sau Cháy Rừng ở Oregon

Release Date Release Number
33
Release Date:
Tháng 1 9, 2021

SALEM, Ore. – Vẫn còn tài nguyên để trợ giúp người sống sót sau những trận cháy rừng tàn phá năm 2020. Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon và FEMA tiếp tục phối hợp để trợ giúp về gia cư, hư hại tài sản, bảo hiểm lũ lụt, cố vấn miễn phí, trợ giúp pháp lý tự nguyện và quản lý nội vụ.

Các Tài Nguyên Cộng Đồng, Địa Phương và Tiểu Bang

Có Cố Vấn Khủng Hoảng Miễn Phí: Có Đường Dây Trợ Giúp An Toàn+Vững Chắc cho cả trẻ em và người lớn đang bị căng thẳng, lo lắng hay có các triệu chứng khác như buồn chán liên quan đến thảm họa. Mạng lưới cung cấp các tài nguyên miễn phí và kín đáo để giúp những người sống sót sau cháy rừng dần phục hồi. Gọi số 800-923-4357 hoặc đến mạng lưới https://www.safestrongoregon.org/wildfire để được trợ giúp.

Số Gọi Dọn Rác: Đường dây nóng của Lực Lượng Đặc Nhiệm Quản Lý Rác hoạt động 24/7 để giải đáp các thắc mắc và cho thông tin về việc dọn dẹp. Gọi số 503-934-1700 hoặc tìm thêm thông tin trên mạng lưới mới về việc dọn rác tại: http://wildfire.oregon.gov/cleanup

Trợ Giúp Pháp Lý cho Thảm Họa: Dịch Vụ Pháp Lý Thảm Họa nhận thắc mắc từ những người sống sót sau cháy rừng. Đến mạng lưới: oregondisasterlegalservices.org, hoặc gọi số 800-452-7636 hay 503-684-3763, thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00 sáng – 5:00 chiều.

211info: 211info là một tổ chức phi lợi nhuận được cấp quỹ từ các hợp đồng của tiểu bang và thành phố, các quỹ, United Way, tiền đóng góp và các đối tác cộng đồng ở Oregon và Tây Nam Washington. 211info tiếp sức cho các cộng đồng Oregon và Tây Nam Washington bằng cách giúp mọi người tìm, lèo lái và kết nối với các tài nguyên địa phương cần thiết. Gọi số sau đây để hỏi chuyên gia thông tin cộng đồng về các tài nguyên trong khu vực của quý vị: gọi 211 hoặc 866-698-6155; nhắn tin mã bưu chánh của quý vị đến số 898211; hoặc gửi điện thư đến help@211info.org. Có người đại diện làm việc từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Vẫn Còn Trợ Giúp Liên Bang

Giữ liên lạc với FEMA: Người nộp đơn nên giữ liên lạc với FEMA để chắc chắn được trợ giúp thảm họa theo đúng tiến trình. Thông tin thiếu hoặc không đúng có thể làm quý vị chậm được trợ giúp. Cập nhật thông tin liên lạc, báo cáo thêm hư hại nhà ở hoặc bị chậm yêu cầu bảo hiểm, theo các cách sau đây:

  • Đến mạng lưới trực tuyến DisasterAssistance.gov.
  • Tải xuống ứng dụng FEMA.
  • Gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Có nhân viên tổng đài biết nhiều thứ tiếng trực từ 7:00 sáng đến 10:00 tối, bảy ngày một tuần.
  • Những người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Ấm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cung cấp số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Điều quan trọng là FEMA có thể liên lạc với quý vị. Các cú gọi từ FEMA có thể đến từ số không có danh tánh.
  • Mặc dù đã qua thời hạn nộp đơn xin với FEMA, các đơn nộp trễ có thể được nhận, tùy từng trường hợp.

Quản Lý Nội Vụ Thảm Họa Chúng tôi khuyến khích những người trong cộng đồng đã ghi danh các chương trình địa phương/tiểu bang/bộ lạc và/hoặc liên bang có dịch vụ quản lý nội vụ nên liên lạc và giữ liên lạc với nơi lo cho họ trong suốt quá trình phục hồi.

Mua Bảo Hiểm Lũ Lụt Ngay Người dân Oregon sống trong và quanh những khu vực bị ảnh hưởng do cháy rừng phải chịu nhiều nguy cơ lũ lụt hơn trong vài năm sau thảm họa. Nếu quý vị chưa mua hợp đồng bảo hiểm lũ lụt thì điều quan trọng là phải nên mua ngay. Phải chờ 30 ngày sau khi nộp đơn xin Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia (National Flood Insurance Program, hay NFIP) thì hợp đồng bảo hiểm mới có hiệu lực. Vào mạng lưới FloodSmart.gov để biết thêm thông tin về chương trình NFIP của FEMA. Nếu quý vị muốn mua bảo hiểm lũ lụt thì vào mạng lưới FloodSmart.gov/flood-insurance/buy. Vào mạng lưới FloodSmart.gov/flood-insurance/providers để tìm nơi cung cấp bảo hiểm lũ lụt gần quý vị. Trước khi tái thiết, gia chủ nên liên lạc với viên chức xây cất địa phương và/hoặc người quản lý vùng lũ để chắc chắn thực hiện đúng tất cả các đòi hỏi xây cất.

Tiền Vay Thảm Họa SBA Dù đã hết hạn mượn tiền với lãi xuất thấp để sửa nhà bị hư hại, nhưng gia chủ, người thuê và các doanh nghiệp vẫn có thể nộp đơn đến Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration, hay SBA) , để xin Tiền Vay Thảm Họa Kinh Tế (Economic Injury Disaster Loan, EIDL). Để biết thêm thông tin thì gọi số 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339) 5:00 giờ sáng đến 5:00 chiều hàng ngày, gửi thắc mắc qua điện thư đến FOCWAssistance@sba.gov hoặc vào mạng lưới sba.gov/disaster. Thời hạn để các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi tức tư nhân nộp đơn xin tiền vay cho thiệt hại kinh tế là ngày 15 tháng Sáu, 2021. Đương đơn có thể điền đơn xin trực tuyến tại https://disasterloan.sba.gov/ela/.

Cố Vấn Miễn Phí để Sửa Chữa Nhà Tất cả người dân Oregon – gồm cả những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừngvà gió mạnh – đều có thể được cố vấn giảm thiểu thiệt hại, riêng cho từng người, từ Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA.   Điện thư đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov để biết thông tin về cách xây cất chắc chắn và an toàn hơn hay có thắc mắc về nguy cơ lũ lụt sau cháy rừng, rồi chuyên viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA sẽ trả lời. Đây là một dịch vụ miễn phí.

###

SBA là nguồn ngân quỹ chánh của chánh phủ liên bang để giúp xây cất lại, trong thời gian lâu dài, các tư gia bị hư hại do thảm họa, . SBA giúp cho các doanh nghiệp đủ mọi kích cỡ, các tổ chức tư phi lợi nhuận tư, gia chủ và người thuê sửa chữa hay xây cất lại và trang trải chi phí thay thế tài sản cá nhân bị hư hại do mất mác hay thảm họa. Các tiền vay thảm họa này sẽ bao trả những chi phí bảo hiểm hoặc các chương trình phục hồi khác không bồi thường, và sẽ không trùng lập với hỗ trợ từ những cơ quan hay tổ chức khác. Muốn biết thêm thông tin, đương đơn có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Trợ Giúp Sau Thảm Họa của SBA bằng cách gọi số (800) 659-2955, gởi điện thư đến disastercustomerservice@sba.gov, hay vào mạng lưới của SBA tại sba.gov/disaster. Những người bị điếc và lãng tai có thể gọi số (800) 877-8339.

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên TwitterLinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới  fema.gov để biết thêm thông tin.

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021