FEMA Bắt Đầu Xây Cất Địa Điểm Gia Cư Tạm Thời cho Những Người Sống Sót sau Cháy Rừng ở Linn và Marion

Release Date Release Number
32
Release Date:
Tháng 1 6, 2021

SALEM, Ore. – FEMA bắt đầu xây cất địa điểm cơ quan này sẽ cung cấp gia cư tạm thời cho các gia đình người sống sót đủ điều kiện tại quận Linn và Marion. Sau khi hoàn tất, địa điểm mới ở Thành Phố Mill dự kiến sẽ có hơn 16 gia cư tạm thời.

Ngoài các quận Linn và Marion, chương trình Gia Cư Trực Tiếp FEMA đang cung cấp gia cư tạm thời, có thể di chuyển được, cho những người sống sót đủ điều kiện sau thảm họa ở các quận Jackson và Lincoln. Cho đến nay, 47 gia đình ở Quận Jackson đã được sắp xếp vào ở các gia cư tạm thời trong các công viên thương mại và ở một địa điểm - tương tự như địa điểm hiện đang được xây cất ở Thành Phố Mill ở quận Linn và Marion.

Hiện nay, có 250 gia đình của người sống sót được chấp thuận được Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp FEMA ở bốn quận. Số lượng các gia đình đủ điều kiện đã giảm dần theo thời gian do nhiều gia hộ đã tự tìm gia cư tạm thời hoặc lâu dài thay thế.

FEMA sẽ cố gắng giữ những người sống sót ở càng gần cộng đồng, trường học và nơi thờ cúng của họ càng tốt. Người sống sót được cung cấp Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp đến tối đa 18 tháng kể từ ngày tuyên bố thảm họa (đến tháng Ba, 2022).

###

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

Những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon và gió thổi mạnh cũng có thể nói chuyện với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA để được cố vấn riêng rẽ về cách sửa chữa và xây cất lại an toàn và vững chắc hơn. Để biết thông tin về cách xây cất lại an toàn và vững chắc hơn hoặc để hỏi về nguy cơ lũ lụt mới của quý vị sau đám cháy gần nơi quý vị, hãy gửi điện thư  đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov, chuyên viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA sẽ trả lời các câu hỏi cho người sống sót. Trước khi xây cất lại, quý vị cần hỏi viên chức xây cất và quản trị viên lũ lụt ở địa phương quý vị để được hướng dẫn.

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên TwitterLinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới fema.gov để biết thêm thông tin.

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021