U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Hurricane Laura

This page contains Hurricane Laura updates and information.

For the most up-to-date resources about hurricane recovery in Louisiana, please go to the disaster page.

Continue following the direction of state, local, and tribal officials for safety information and other sources of assistance.

alert - warning

Individuals and business owners who sustained losses in the designated areas can apply for assistance at DisasterAssistance.gov.

Photos

Mobile Emergency Response Support truck
4 men talking
 Power crews work on damaged power lines

View more Hurricane Laura response and recovery photos

Videos

View the Hurricane Laura video playlist

Safety and Preparedness

How to Help

Recovery will take many years after a disaster. Cash is the best way to help those in need.

Find a reputable organization through the National Voluntary Organizations Active in a Disaster (NVOAD) website:

NVOAD Hurricane Laura Response

Social Media

Press Releases

BATON ROUGE, La. Các Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa lái xe thông qua sẽ mở tại Leesville và Many vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 9, để giúp đỡ những

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Chưa đầy ba tuần sau khi cơn bão Laura đổ bộ vào tiểu bang, hơn 100 triệu đô-la đã được chuyển đến các cư dân Louisiana để giúp họ trong quá trình phục hồi.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Cư dân Louisiana bị mất nhà do Bão Laura có thể thấy trợ cấp thuê nhà FEMA là một cách quan trọng để thực hiện kế hoạch phục hồi của mình.

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Người sống sót sau Bão Laura thường cần phải thực hiện 2 bước để tiếp cận số tiền hỗ trợ cao nhất có thể của liên bang. 

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Một Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa với hình thức lái xe thông qua (drive-thru) sẽ mở cửa ở Sulfur vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 để giúp đỡ những nạn nhân sống s

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Một Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa lái xe qua (dri-thru) sẽ mở cửa tại Quận Ouachita vào thứ Năm, ngày 10 tháng 9 để giúp đỡ những nạn nhân sống sót sau cơn bã

illustration of page of paper