U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Insurance Outreach Publications and Resources

The National Flood Insurance Program (NFIP) offers a wide range of publications, videos, graphics and online tools that help policyholders, agents and other servicers navigate the flood insurance process before, during and after disaster. Digital resources can be downloaded, and certain print publications can be ordered for free.

Publication Libraries

Brochures, Flyers and Other Publications

Handbooks and Report Libraries

Flood Insurance Manual

Claims Manual

Policy Issuances

Watermark - Financial Statements

FloodSmart.gov

FloodSmart.gov has resources agents can use in client meetings, on social media, on your website or in marketing emails to tell the story of flood risk and drive policy sales.

FloodSmart.gov Marketing Materials