U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

National Planning Frameworks

The National Planning Frameworks, one for each preparedness mission area, describe how the whole community works together to achieve the National Preparedness Goal. The Goal is the cornerstone for the implementation of the National Preparedness System.

alert - info

Questions? Email the National Integration Center.

Framework for Each Mission Area

The National Planning Frameworks are part of the National Preparedness System. There is one Framework for each of the five preparedness mission areas.

The Frameworks foster a shared understanding of our roles and responsibilities from the firehouse to the White House. They help us understand how we, as a nation, coordinate, share information and work together – which ultimately results in a more secure and resilient nation.