U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Michigan Severe Storms And Flooding (DR-4547-MI)

alert - warning

This is an active disaster. Apply for assistance.

Incident Period: May 16, 2020 - May 22, 2020
Declaration Date: July 9, 2020

Financial Assistance

Individual Assistance Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $23,386,904.36
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $863,450.70
Total Individual & Households Program Dollars Approved $24,250,355.06
Individual Assistance Applications Approved 2180
Khả Năng Tiếp Cận Amount
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $0.00
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $0.00

FEMA Mitigation Resources

For information on the resources available for mitigation measures, e-mail FEMA-R5-Mitigation-Resources@fema.dhs.gov.

For questions on flood insurance, visit FloodSmart.gov or call the Flood Mapping and Insurance Exchange (FMIX) at 877-336-2627.

 

News and Information

No articles have been tagged with this disaster.

Designated Counties (Individual Assistance)

  • Arenac (County)
  • Gladwin (County)
  • Iosco (County)
  • Midland (County)
  • Saginaw (County)


Preliminary Damage Assessment Documents