U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Manufactured Home Park or Subdivision

A parcel (or continuous parcels) of land divided into two or more manufactured home lots for rent or sale. See Manufactured (Mobile) Home for floodplain management requirements.

See Existing Manufactured Home Park or Subdivision.

See Expansion to an Existing Manufactured Home Park or Subdivision.

See New Manufactured Home Park or Subdivision.

National Flood Insurance Program Requirements

  • 59.1 - Definitions
  • 60.3 - Floodplain management criteria for floodprone areas
    • (c) (6) - Outside of a Manufactured Home Park, in a New or an Expansion of Existing Manufactured Home Park
    • (c) (12) - Within Existing Manufactured Home Park
    • (e)(8) - Manufactured Home Parks in V Zones
Glossary Section
NFIP - National Flood Insurance Program