U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Historic Structure

Any structure that is:

  1. Listed individually in the National Register of Historic Places or preliminarily determined as meeting the requirements for individual listing on the National Register;
  2. Certified or preliminarily determined as contributing to the historical significance of a registered historic district;
  3. Individually listed on a state inventory of historic places; or
  4. Individually listed on a local inventory of historic places.

Communities may exempt historic buildings from NFIP substantial improvement and substantial damage requirements in either of two ways. First, they can exempt them through their definition of substantial improvement. Second, they can issue variances for historic structures. However, the improvement must not preclude the structures continued designation as a historic structure and must be the minimum necessary to preserve its historic character.

National Flood Insurance Program Requirements

  • 59.1 - Definition
  • 60.6 - Variances and exceptions
    • (a) - Variances for Historic Structures
Glossary Section
NFIP - National Flood Insurance Program