U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Accessory Structure

An accessory structure is a structure which is on the same parcel of property as a principal structure and the use of which is incidental to the use of the principal structure. For example a residential structure may have a detached garage or storage shed for garden tools as accessory structures. Other examples of accessory structures include gazebos, picnic pavilions, boathouses, small pole barns, storage sheds, and similar buildings. National Flood Insurance Program (NFIP) regulations for new construction generally apply to new and substantially improved accessory structures.

Accessory structures are also referred to as appurtenant structures.

National Flood Insurance Program Requirements

  • 59.1 - Definition
  • 60.3 - Flood plain management criteria for flood-prone areas
    • (a) (3) - Reasonably Safe From Flooding
    • (c) (3) - A Zone Nonresidential Buildings
    • (c) (5) - Openings

FEMA POLICY
Floodplain Management Requirements for Agricultural Structures and Accessory Structures

Glossary Section
NFIP - National Flood Insurance Program