U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tribal Homeland Security Grant

The Tribal Homeland Security Grant Program (THSGP) plays an important role in the implementation of the National Preparedness System by supporting the building, sustaining and delivery of core capabilities essential to achieving the National Preparedness Goal of a secure and resilient nation.

feature_mini img

Recipients seeking guidance on policies and procedures for managing preparedness grants should reference this manual for program-specific information as well as overall guidance on rules and regulations.

Fiscal Year 2020 Tribal Homeland Security Grant Program

Funding

Total funding available in fiscal year 2020: $15,000,000

Notice of Funding Opportunity and Supporting Documents

You may access the Fiscal Year 2020 Tribal Homeland Security Grant Program Notice of Funding Opportunity and ancillary documents that provide additional information and resources on the program.

The Notice of Funding Opportunity is also available at Grants.gov.

Fiscal Year 2019 Tribal Homeland Security Grant Program

Funding

Total funding available in fiscal year 2019: $10,000,000

Notice of Funding Opportunity and Supporting Documents

You may access the Fiscal Year 2019 Tribal Homeland Security Grant Program Notice of Funding Opportunity and ancillary documents that provide additional information and resources on the program.

The Notice of Funding Opportunity is also available at Grants.gov.

Fiscal Year 2018 Tribal Homeland Security Grant Program

Funding

Total funding available in fiscal year 2018: $10,000,000

Notice of Funding Opportunity and Supporting Documents

You may access the Fiscal Year 2018 Tribal Homeland Security Grant Program Notice of Funding Opportunity and ancillary documents that provide additional information and resources on the program.

The Notice of Funding Opportunity is also available at Grants.gov.

Fiscal Year 2017 Tribal Homeland Security Grant Program

Funding

Total funding available in fiscal year 2017: $10,000,000

Notice of Funding Opportunity and Supporting Documents

You may access the Fiscal Year 2017 Tribal Homeland Security Grant Program Notice of Funding Opportunity and ancillary documents that provide additional information and resources on the program.

Fiscal Year 2016 Tribal Homeland Security Grant Program

Funding

Total funding available in fiscal year 2016: $10,000,000

Notice of Funding Opportunity and Supporting Documents

You may access the Fiscal Year 2016 Tribal Homeland Security Grant Program Notice of Funding Opportunity and ancillary documents that provide additional information and resources on the program.