U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Pre-Disaster Mitigation (PDM) Grant

The Pre-Disaster Mitigation (PDM) Grant Program is authorized by Section 203 of the Stafford Act.  As a result of amendments by the Disaster Relief and Recovery Act of 2018, the Pre-Disaster Mitigation program is being replaced with the new Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC) program.

alert - info

Visit the Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC) page for information about the BRIC program, including how and when to apply for a BRIC funding.

Managing Your Existing Pre-Disaster Mitigation Grant

General questions about the Pre-Disaster Mitigation program can be directed to the appropriate State Hazard Mitigation Officer (SHMO) or FEMA Regional Office on FEMA.gov. You can also call the Hazard Mitigation Assistance Helpline at (866) 222-3580.

For assistance with using the eGrants system to manage your existing PDM grants, please email MTeGrants@fema.dhs.gov or call 855-228-3362.