U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Pre-FIRM Building

A building for which construction or substantial improvement occurred on or before December 31, 1974 or before the effective date of an initial Flood Insurance Rate Map (FIRM).

Pre-Flood Insurance Rate Map (FIRM) buildings are those built before the effective date of the first Flood Insurance Rate Map (FIRM) for a community. This means they were built before detailed flood hazard data and flood elevations were provided to the community and usually before the community enacted comprehensive regulations on floodplain regulation. Pre-FIRM buildings can be insured using "subsidized" rates. These rates are designed to help people afford flood insurance even though their buildings were not built with flood protection in mind.

Glossary Section
NFIP - National Flood Insurance Program