alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

South Carolina Hurricane Dorian

DR-4464-SC
South Carolina

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Aug 31, 2019 - Sep 6, 2019

Ngày Công bố: Sep 30, 2019Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $27,689,413.75
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $9,134,831.83
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $42,007,457.63
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $2,136,531.34