U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Assistance

There are different assistance programs for individual citizens versus public groups like government agencies and private nonprofit organizations. Find the help you need to support your disaster recovery.

Find Assistance

Individuals

If you, your family or your home were individually impacted by a major disaster, FEMA can help support your recovery. Find the disaster assistance and support services you need.

Governments and Private Non-Profits

If you work for a state, local, tribal or territorial government, or select private nonprofit organizations, get assistance in place to support your communities and constituents.

FEMA in Your Language

Disaster survivors can find information in languages other than English about disaster assistance programs, emergency preparedness, response and recovery activities, and flood insurance. 

feature img

feature img