U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Download Plug-Ins

Some content on the web site may require certain software and/or plug-ins to be viewable. Plug-ins are software that work with your browser to provide capability the browser may not otherwise have.

Note: We are providing the following links to these plug ins so our viewers may access information using these products stored on our website. FEMA does not endorse any non-government websites, companies or applications.

pdf icon

Adobe Reader (PDF)

Download Adobe Reader

zip file icons

WinZip

Download WinZip

  Microsoft icons

  Microsoft Products

  Download Excel Viewer

  Download PowerPoint Viewer

  Download Word Viewer

  circle with play button in the middle

  Windows Media Player

  Download Windows Media Player