U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác. Để tối đa hóa nguồn lực…
Apr 14, 2020
FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:CaliforniaFloridaNorth CarolinaTexasĐiều này…
Apr 9, 2020
Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ. Những nỗ lực cho đến…
Apr 8, 2020
WASHINGTON - FEMA tiếp tục thực hiện các bước chủ động để giải quyết đại dịch COVID-19.  Để giúp phục vụ những khách hàng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), những người có thể gặp khó…
Mar 29, 2020
Vào ngày 13 Tháng Ba năm 2020, Tổng thống đã tuyên bố đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) có đủ mức độ nghiêm trọng và độ lan rộng để đưa ra một tuyên bố khẩn cấp cho tất cả các tiểu bang, bộ lạc,…
Mar 13, 2020
AUSTIN, Texas – Nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey vào tháng 8 năm 2017 đã không mua chương trình bảo hiểm lũ lụt. Là một phần của chương trình hỗ trợ thảm họa, Cơ quan Quản lý Tình…
Feb 26, 2020
AUSTIN, Texas – Hãy thể hiện sự quan tâm của quý vị trong Ngày Valentine này bằng cách đảm bảo những người thân yêu và ngôi nhà của quý vị sẵn sàng trong trường hợp lũ lụt vào mùa xuân này có thể xảy…
February 13, 2020
AUSTIN, Texas – Vào tháng 8 năm 2017, khi mùa giải đang diễn ra đối với các đoàn biểu diện múa ba-lê và kịch của Thành phố Houston, lượng nước từ cơn bão Harvey đã tràn vào Nhà hát Trung tâm Wortham…
February 10, 2020
SIOUX FALLS, SD – Các chuyên gia xử lý giảm thiểu và bảo hiểm lũ lụt của FEMA sẽ có mặt tại Menards ở Sioux Falls và Yankton tuần tới để cho các chủ sở hữu bất động sản lời khuyên và gợi ý về cách…
January 28, 2020
SIOUX FALLS, SD – Thời hạn để các cư dân bị thiệt hại của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt hồi Tháng Chín để đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang là Thứ Sáu, 31 Tháng Một, 2020.Kể từ…
January 28, 2020