Main Content

News Releases

02/15/2019
Nếu quý vị có hợp đồng với Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) và ngôi nhà của quý vị đã bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt trong trận cuồng phong Michael và nằm trong Khu vực Đặc biệt Nguy hiểm...
02/14/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Trung tâm khắc phục sau thảm họa của Tiểu Bang / FEMA tại Callaway sẽ đóng cửa lúc 6 giờ chiều vào ngày Thứ Tư, 20 tháng Hai. Sự trợ giúp vẫn có thể qua điện thoại, trực tuyến...
02/13/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Bốn Tháng sau khi trận cuồng phong Michael xảy ra, Bộ phận Quản lý Khẩn cấp Florida, FEMA và các cơ quan của liên bang và tiểu bang khác tiếp tục hỗ trợ cho những nạn nhân và cộng...
02/07/2019
FEMA không xác định thiệt hại đáng kể và không thông báo cho bất kỳ chủ sở hữu tài sản nào về việc xác định thiệt hại. FEMA có thể được yêu cầu hỗ trợ cho một khu vực pháp lý của địa phương để đánh...
02/06/2019
Các đương đơn xin Trợ Giúp Cá Nhân của Tiểu Bang Alaska cần điền vào đơn xin trợ giúp thảm họa liên bang từ FEMA và Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ. Vào www.DisasterAssistance.gov hoặc gọi số 800-621-...
02/04/2019
Cổng thông tin tài nguyên dành cho phục hồi cho trận cuồng phong Michael cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào thông tin có thể giúp chính quyền địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận, khu vực tư...
02/04/2019
Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã trao hơn 8 triệu đô-la cho Sở Dịch vụ Y tế Bang Texas cho các nỗ lực kiểm soát muỗi sau Cơn bão Harvey.  ...
01/31/2019
Khiến cho học sinh lớp 5 hứng thú với toán học không phải là một chuyện dễ dàng. Tại Lễ hội về Nghề Toán diễn ra gần đây tại Trường Tiểu học Central Heights, sinh viên-giáo viên đến từ trường Đại học...
01/30/2019
Các nạn nhân sống sót sau Bão Harvey đang sống trong các khu nhà tạm (THUs) do FEMA và Văn phòng Địa chính Texas (GLO) cung cấp cần thực hiện các kế hoạch nhà ở của mình vào 25 tháng 2.  Những ai...
01/29/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Trung tâm khắc phục sau thảm họa của Tiểu Bang/FEMA tại Quận Gulf sẽ dời chổ từ Wewahitchka đến Port St. Joe vào ngày thứ Năm, ngày 31 tháng Giêng.Trung tâm Wewahitchka đã mở cửa...